WWF odporúča vyberať si výrobky s označením FSC | WWF

WWF odporúča vyberať si výrobky s označením FSCPosted on 28 September 2017
Máš rád les? Podporuj FSC!
© gaiagraphics
Lesy našej planéty čelia obrovským tlakom. Sú často nevhodne obhospodarované, ťaží sa v nich v neprimeranej miere či nelegálne. V dôsledku nelegálnej ťažby dreva každé dve sekundy zmizne z povrchu Zeme plocha lesa o rozlohe futbalového ihriska. Existuje však certifikačný systém FSC, ktorý stav lesov a drevo prísne kontroluje počas celej životnej cesty až k spotrebiteľovi. Znamená to, že aj my spotrebitelia môžeme pomôcť zastaviť drancovanie lesov. Dôležité je hľadať u predajcov výrobky s označením FSC. Značka je zárukou, že drevo, či z neho vyrobený papier pochádza z lesov, ktoré sú obhospodarované zodpovedne a šetrne podľa prísne nastavených environmentálnych a sociálnych štandardov.
 
Každý z nás robí denne veľa rozhodnutí a mnohé z nich majú dopad na životné prostredie. Aj pri nakupovaní je len na nás, po čom siahneme. Na trhu sú dnes produkty označené rôznymi environmentálnymi značkami. Pri výbere potravín často hľadáme označenie BIO či EKO. Značka FSC je na Slovensku pomerne málo známa. Treba ju hľadať na výrobkoch z dreva (dosky, podlahy, nábytok, kuchynské potreby) a papiera (kancelársky papier, knihy, obaly a pod.). FSC má silnú podporu obchodných reťazcov, ako je IKEA, Hornbach, či Home Depot. Visačka, alebo značka FSC vytlačená na produktoch znamená, že svojím nákupom podporujeme šetrné hospodárenie v lesoch, nepodpodrujeme nezákonnú ťažbu dreva a ničenie životného prostredia miestnych obyvateľov.
 
„Lesy patria k najviac ohrozeným ekosystémom našej planéty. Takmer polovica svetových lesov zmizla vplyvom činnosti človeka. Ročný úbytok lesov bol podľa svetovej organizácie FAO (Medzinárodná organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) v rokoch 2010 až 2015 na úrovni 3,3 milióna hektárov, čo sa rovná 67 % rozlohy Slovenska“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. „Stále vážnejší problém predstavuje nelegálna ťažba. Odhaduje sa, že v brazílskej Amazónii je 80 % stromov vyrúbaných nezákonne a zhruba polovica tropického dreva dovážaného do krajín Európskej únie pochádza z nelegálnych zdrojov“ dodáva M. Plassmann.
 
„Aj stav slovenských lesov je nepriaznivý“, zdôrazňuje Milan Janák, ekológ z WWF. „Príčinou sú rôzne faktory vrátane nevhodných spôsobov lesného hospodárenia. Ráz krajiny určujú umelo vysádzané lesné monokultúry, ktoré nie sú schopné odolávať rôznym kalamitám a majú zníženú schopnosť zadržiavať vodu v krajine," konštatuje M. Janák. „Jedným zo spôsobov ako riešiť tieto problémy je podporovať obhospodarovanie lesov, ktoré bude environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a zároveň ekonomicky životaschopné.Takéto obhospodarovanie zaručuje certifikácia FSC (zodpovedné lesné hospodárenie). Podľa WWF ide v súčasnosti o najdôveryhodnejšiu schému certifikácie lesov“ dodáva.
 
 Desať tipov ako postupovať pri nákupe výrobkov z dreva:
  1. Uprednostnite drevo pred plastmi či kovmi. Drevo je prírodný materiál a obnoviteľná surovina.

  2. Pýtajte sa predajcov, či ponúkajú drevo a drevené výrobky s označením FSC. Drevo pochádza z lesov obhospodarovaných podľa prísnych ekologických a sociálnych pravidiel.

  3. Uprednostnite výrobky vyrobené z domácich drevín, najlepšie vyrobené na Slovensku. Platí pravidlo, že čím bližšie je krajina pôvodu, tým je to lepšie.

  4. Ak chcete kúpiť produkt vyrobený z tropického dreva, zistite si, či neexistuje alternatíva vyrobená z domáceho dreva.

  5. Vyhýbajte sa kúpe výrobkov z tropického dreva bez značky FSC. Často pochádzajú z devastovaných či nelegálne ťažených tropických lesov.

  6. Ak kupujete výrobky z tropických druhov drevín (tík, eukalyptus a iné), rozhodne vyberajte len z tovaru označeného značkou FSC.

  7. Uprednostnite výrobky z masívneho dreva pred lepenými materiálmi. Tie často obsahujú zdraviu škodlivé chemické látky.

  8. Uprednostnite výrobky ošetrené olejmi, voskami a fermežou pred farbenými a lakovanými produktmi.

  9. Uprednostnite výrobky ošetrené prírodnými farbami a lakmi pred syntetickými.

  10. Vyberajte si tovar vyššej kvality. Vydrží dlhšie a nebude potrebné nábytok čoskoro nahradiť novým. Z dlhodobého pohľadu tento prístup šetrí aj vašu peňaženku.

Máš rád les? Podporuj FSC!
© gaiagraphics Enlarge
FSC logo na dreve, ktoré pochádza z lesov obhospodarovaných podľa prísnych ekologických a sociálnych pravidiel, Uzachi forest, Mexiko
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF Enlarge
FSC logo - Forests for All Forever
© FSC Enlarge