Medzinárodná veslárska federácia chce chrániť lokality UNESCO | WWF

Medzinárodná veslárska federácia chce chrániť lokality UNESCOPosted on 26 January 2018
Medzinárodná veslárska federácia
© FISA / Igor Meijer
Dva týždne pred začiatkom olympijských hier v Južnej Kórei sa Medzinárodná veslárska federácia (FISA), najstaršia z olympijských federácií vôbec, stala prvou športovou organizáciou, ktorá sa zaviazala chrániť lokality Svetového dedičstva UNESCO a ich nárazníkové zóny.
 
WWF víta tento záväzok a vyzýva ostatné športové organizácie, aby nasledovali vedenie Medzinárodnej veslárskej federácie. Z vyhlásenia federácie vyplýva, že všetky veslárske podujatia budú rešpektovať významné územia a nebudú mať negatívny vplyv na lokality UNESCO. Medzinárodná veslárska federácia tak stanovuje nový štandard v oblasti udržateľného športu a ukazuje, že športové organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane najhodnotnejších lokalít sveta.
 
Marco Lambertini, generálny riaditeľ WWF International:
"Na zozname lokalít Svetového dedičstva UNESCO sú niektoré z najznámejších miest našej planéty. Bohužiaľ, mnohé z nich sú ohrozené a v niektorých prípadoch k tomu prispieva aj organizácia veľkých športových podujatí a výstavba infraštruktúry súvisiacej so športom. Medzinárodná veslárska federácia ukázala v tomto smere skutočné líderstvo. Ani naše obľúbené športy by nemali riskovať, že prídeme o oblasti, ktoré sú mimoriadne hodnotné z pohľadu prírody a ľudí.“
 
Jean-Christophe Rolland, prezident Svetovej veslárskej federácie:
"Keďže veslovanie je šport, ktorý je úzko spojený s prírodou, uvedomujme si, aké je dôležité chrániť prírodné lokality. Medzinárodná veslárska federácia verí, že ju budú nasledovať aj ostatné medzinárodné športové inštitúcie."

Mechtild Rössler, riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO:
"UNESCO víta toto významné rozhodnutie. Očakávame, že sa pripoja aj ďalšie športové federácie a organizácie zodpovedné za veľké športové podujatia, ako napríklad Medzinárodný olympijský výbor a rovnako prijmú takýto záväzok."

Lokality Svetového dedičstva UNESCO predstavujú najvýznamnejšie miesta na svete vzhľadom na svoje prírodné a kultúrne hodnoty. Masívna výstavba, so športom spojená infraštruktúra a produkovaný odpad môžu ohroziť výnimočnú hodnotu týchto lokalít a spôsobiť nenapraviteľné škody.

V decembri minulého roka v období medzi sviatkami schválila Bulharská vláda výstavbu lyžiarskeho areálu v Národnom parku Pirin, ktorý je lokalitou UNESCO. Môže dôjsť k zničeniu takmer polovice rozlohy parku, nakoľko sa plánuje rozšírenie strediska na 333 km lyžiarskych tratí a 113 km lyžiarskych vlekov.

Veslárske podujatia, ktoré sa v súčasnosti organizujú neohrozujú priamo lokality UNESCO. Prísľub federácie však ukazuje na rastúce povedomie športového biznisu a finančných inštitúcií o vplyvoch, ktoré môžu mať veľké športové podujatia na naše spoločné svetové prírodné a kultúrne dedičstvo. Medzinárodná veslárska federácia je prvou športovou inštitúciou, ktorá reagovala na obavy UNESCO týkajúce sa ohrozenia hodnotných lokalít svetového dedičstva.

"Tento záväzok by mal byť začiatkom zmien v športe. WWF vyzýva všetky športové inštitúcie, aby sa zaviazali chrániť lokality Svetového dedičstva UNESCO, "dodal Lambertini.