BIG JUMP podporili ľudia v 18-tich európskych krajinách | WWF

BIG JUMP podporili ľudia v 18-tich európskych krajináchPosted on 12 July 2018
Big Jump v Trenčíne
© Martin Tocik
V nedeľu 8. júla medzi 15:00 a 16:00 tisíce ľudí v celej Európe skočili do riek, potokov a jazier na viac ako 160 podujatiach, ktoré niesli názov "BIG JUMP". Aktivisti, verejnosť, umelci, športovci a rodiny symbolickým skokom vyjadrili podporu ochrane našich riek, jazier a vodných tokov. Odkázali členským štátom EÚ, že je nevyhnutné dodržiavať  legislatívu EÚ, ku ktorej sa zaviazali. "Voda nie je komerčný produkt ako ktorýkoľvek iný, je to naše dedičstvo, ktoré treba chrániť a starať sa o neho" uvádza sa v úvode Rámcovej smernice EÚ o vode.
 
Nedávno vydaná alarmujúca správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) uvádza, že iba 40% európskych vôd je v dobrom stave. Viac ako polovicu riek, mokradí, jazier, podzemných a pobrežných vôd sme zničili. Na základe Rámcovej smernice o vode, ktorou sa členské štáty zaviazali zlepšovať stav svojich vôd, by ale súčasný stav mal byť oveľa lepší. „Ukázalo sa, že od roku 2000, kedy bola smernica prijatá, štáty neprijali potrebné opatrenia na zlepšenie stavu vôd. Takmer polovica vodných tokov na Slovensku nie je v dobrom stave“, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.Aj preto sa WWF Slovensko rozhodlo priniesť BIG JUMP na Slovensko. Podujatia sa uskutočnili v Bratislave pri Karloveskom ramene Dunaja, v Trenčíne, Piešťanoch a Liptovskom Mikuláši sa skákalo do Váhu a v Banskej Bystrici sa diskutovala problematika ochrany Hrona.
 
V Európe sa BIG JUMP eventy konali v 18 európskych krajinách od Španielska po Poľsko, kde ľudia v rovnakú hodinu skočili do svojej rieky, alebo jazera. BIG JUMP je kampaň, ktorú od roku 2002 organizuje European Rivers Network (Európska riečna sieť). Organizácia WWF v Európe zorganizovaním takmer päťdesiatky podujatí v tomto roku spustila kampaň #ProtectWater. Jej cieľom je zachrániť Rámcovú smernicu EÚ o vode, ktorá v súčasnosti prechádza plánovanou revíziou. Svetový fond na ochranu prírody vyzýva vlády členských štátov EÚ, aby posilnili svoje snahy v zlepšovaní stavu vôd a implementácii Rámcovej smernice o vode.
 
"V nedeľu sa konal „BIG JUMP“, ktorého cieľom bolo upozorniť na problematiku európskych vôd a odkázať lídrom, že je potrebné urobiť viac pre ochranu našich vodných tokov. Voda ovplyvňuje každého z nás a všetko, a sú to ľudia, príroda a ekonomika, ktoré ponesú konečné dôsledky nedostatočnej ochrany vôd“, dodáva Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
Big Jump v Trenčíne
© Martin Tocik Enlarge
Big Jump v Trenčíne
© Martin Tocik Enlarge
Big Jump v Trenčíne
© Martin Tocik Enlarge