Rakúsko zrevitalizuje ramená rieky Morava | WWF

Rakúsko zrevitalizuje ramená rieky MoravaPosted on 22 August 2017
Rieka Morava
© Tomas Hulik / WWF
Presne 5,3 km bočných ramien na rakúskej strane bude prinavrátených rieke Morave vďaka rozsiahlemu projektu, ktorý je financovaný z eurofondov. Päť bočných ramien, ktoré boli v minulosti reguláciou oddelené od rieky sa opäť sprietoční a v budúcnosti vytvorí jedinečnú riečnu krajinu. Práce na projekte začali včera v obci Engelhartstetten. Ukončenie je naplánované na február 2018. Projekt realizuje rakúska spoločnosť Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau spolu s WWF Rakúsko.
 
Projekt podporovaný programom EÚ LIFE+ „Revitalizácia dolnej nivy Moravy” chce prostredníctvom prepojenia bočných ramien rieke opäť prinavrátiť dynamiku. Z tohto dôvodu budú úplne odstránené, alebo čiastočne uvoľnené existujúce regulačné priečne či pozdĺžne stavby tak, aby mohlo dôjsť k dynamickému vývoju riečnej krajiny. Prispeje to k prepojeniu rieky s priľahlou nivou, z čoho budú mať prospech nielen lužné lesy a lúky, ale predovšetkým rybia fauna a vodné vtáctvo, ktoré tu opäť nájdu biotopy a hniezdiská.
 
Rieka Morava a jej charakteristické lužné lesy a lúky tvoria najväčšiu súvislú ekologicky významnú lužnú krajinu v strednej Európe a považujú sa za vzácny prírodný fenomén. Pre lužné lesy a lúky pozdĺž Moravy sú charakteristické pravidelné záplavy. Regulačné opatrenia v minulom storočí výrazne ovplyvnili rieku a jej ekologický stav. Množstvo ohrozených živočíšnych a rastlinných druhov stratilo svoj prírodný biotop.
 
Morava je tiež prírodnou hranicou medzi Rakúskom a Slovenskom, preto je všetky kroky potrebné odsúhlasiť na cezhraničnej úrovni. Potrebná plánovacia a schvaľovacia fáza revitalizácie bola počas posledných mesiacov úspešne ukončená. Realizácii rozsiahlych opatrení nestojí teda teraz už nič v ceste a práce môžu začať. „Po úspešnom prepojení starého riečneho ramena pri obci Angern je naším cieľom poskytnúť rieke viac priestoru. Tým vytvoríme nový biotop – predovšetkým pre ryby a iné vodné organizmy, ale bez toho, aby sme ovplyvnili protipovodňovú ochranu“, zdôraznil Hans-Peter Hasenbichler, konateľ spoločnosti viadonau, pri príležitosti začatia výstavby.
 
„Rakúsko sa rozhodlo rieke Morave vrátiť jej prirodzený charakter, pričom rakúske Ministerstvo výstavby na to vyčlenilo okolo dvoch miliónov EUR. Rieka Morava a jej záplavové územie sa v európskom kontexte považuje za mimoriadne vzácny fenomén, významný pre ochranu prírody aj z vodohospodárskeho hľadiska. Veľmi oceňujeme snahu rakúskej strany aktívne chrániť a zveľadiť toto územie. Projekty revitalizácie vodných tokov, odstraňovania bariér na tokoch, obnovy prepojenia riečnych nív a mokradí a pod. nemajú za cieľ len chrániť biotopy vzácnych druhov živočíchov a rastlín, ale aj zlepšiť stav krajiny a ochranu pred povodňami. WWF Slovensko plánuje v budúcnosti podporovať viac takýchto iniciatív“, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
Rieka Morava
© Tomas Hulik / WWF Enlarge