WWF víta otváranie ramien na rieke Morave. Pomôže to rybám, vtákom aj ľuďom | WWF

WWF víta otváranie ramien na rieke Morave. Pomôže to rybám, vtákom aj ľuďomPosted on 31 August 2017
Splavovanie rieky Morava
© WWF Slovakia
Na rakúskej strane dolného toku rieky Moravy sa začali práce na odstraňovaní bariér pozdĺž brehu, ktoré na viacerých miestach prepoja rieku s nivou. Stavebné práce potrvajú 5 mesiacov a ukončené by mali byť vo februári 2018. Na revitalizácii nivy Moravy na Rakúskej strane sa podieľa aj WWF Rakúsko v rámci projektu EU LIFE+. 
 
“Konečne sa Morava zbaví svojho „korzetu“ a bude si môcť vziať späť niekoľko kilometrov svojich bývalých bočných ramien a časti nivy. Tieto úpravy výrazne napomôžu životu vodného vtáctva (rybárika a kulíka riečneho) a rybej fauny. Zároveň však bude možné ukázať ako idú ruka v ruke trvalo udržateľná protipovodňová ochrana a prinavrátenie územia živočíchom a ľuďom“, vysvetľuje Andrea Johanidesová, riaditeľka WWF Rakúsko.
 
Revitalizácia na riekach v Dolnom Rakúsku je u našich susedov momentálne výsostne aktuálnou témou. Najnovšia štúdia WWF, ktorá rozsiahlo analyzuje vývoj veľkých riečnych území v Rakúsku ukazuje, že strata riečneho územia je v Dolnom Rakúsku obzvlášť vysoká: od roku 1870 zmizlo viac ako 200 km2 ekologicky hodnotného územia, ktoré by mohlo plniť funkciu ochrany pred povodňami.
 
V súvislosti s týmito dramatickými zisteniami je o to dôležitejšie, že sa v Dolnom Rakúsku v rámci projektu LIFE+ v dolnej nive Moravy opäť reaktivuje vzácny riečny biotop – ako útočisko pre ohrozené druhy, ako vodozádržná plocha v prípade vzniku povodní, ale aj ako dôležité preventívne opatrenie slúžiace na zvýšenie hladiny podzemnej vody v období sucha. V neposlednom rade získa aj človek späť atraktívny prírodný priestor na oddych a rekreáciu.
 
“WWF Slovensko víta otváranie ramien Moravy na rakúskom území. Rieka je zdravá a živá len vtedy, keď je dynamická v čase aj priestore. Pokiaľ chceme vrátiť riekam život, musíme začať s odstraňovaním bariér a zveľaďovaním podmienok v riečnych nivách“, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.