| WWF


 
	© WWF Slovakia

Za živý Dunaj

Living Danube Tour je jednou z najvýznamnejších kampaní, ktoré WWF organizuje pre verejnosť v podunajských krajinách. Odštartovala v roku 2014 v Srbsku pri príležitosti medzinárodného Dňa Dunaja.
Kampaň Living Danube Tour je zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti o význame rieky a priľahlých mokradí, prírodných procesov a tiež hrozbách, ktorým Dunaj čelí. WWF poukazuje na nevyhnutnosť ochrany výnimočných hodnôt rieky Dunaj, a najmä spoločného cezhraničného prístupu pri zachovaní mokradí, či vzácnych druhov živočíchov.

Každé leto sa autobus WWF s interaktívnou výstavou vydáva na cestu mestami a dedinkami krajín strednej a východnej Európy dunajského regiónu a odovzdáva posolstvo za spoločnú ochranu Dunaja. Do iniciatívy je zapojené Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.

Návštevníci stánku WWF sa prostredníctvom interaktívnych hier môžu zoznámiť s prírodnými obyvateľmi Dunaja, ohrozenými živočíchmi ako vyza veľká, pelikán ružový či orliak morský. Okrem dunajských zaujímavostí zisťujú čo všetko Dunaju škodí a čo môžu spôsobiť chemikálie a nevhodné ľudské činnosti.

Kampaň je súčasťou partnerstva WWF, Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a spoločnosti Coca-Cola.
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO