| WWF


 
	© Francois Savigny / WWF

WWF International

Svetový fond na ochranu prírody (angl. World Wide Fund for Nature, skr. WWF) je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete.
WWF aktívne pracuje vo viac ako 150 krajinách sveta na 6 kontinentoch. Projekty sú zamerané na ochranu svetovej biologickej rozmanitosti, ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania znečistenia a spotreby.

WWF od roku 1985 investovala do ochrany prírody a životného prostredia už viac než 1 mld. USD. Z celosvetového hľadiska sa podieľala na iniciovaní a realizácii viac ako 12 000 projektov v oblasti ochrany prírody. WWF sa neustále snaží o vytváranie rovnováhy vo vzťahu požiadaviek človeka a rozmanitosti života, ktorý nás obklopuje.

Chceš sa dozvedieť o WWF viac? Klikni na wwf.panda.org!