| WWF


Slovakia team 
	© WWF Slovakia

Náš tím


Miroslava Plassmann
Riaditeľka
Mobil: +421 903 503 654
Email: mplassmann@wwfdcp.org
 
Helena Čárska
Komunikácia a PR
Mobil:+421 911 184 344
Email: hcarska@wwfdcp.org 
 
Barbara Immerová
GIS
Mobil:+ 421 948 863 948
Email: bimmerova@wwfdcp.org
 
Milan Janák
Ochrana lesov
Mobil: +421 904 557 570
Email: mjanak@wwfdcp.org

Andrea Rúfusová
Ochrana vôd
Mobil: +421 904 478 821
Email: arufusova@wwfdcp.org