V Európe sa začína riečna revolúcia. Francúzsko spúšťa najväčší projekt odstraňovania priehradPosted on 28 November 2017
Priehrada Vezins na rieke Selune vo Francúzsku. 35 metrov vysoký múr sa v roku 2018 odstráni.
© Eau Rivieres Bretagne
S ohľadom na tisícky plánovaných priehrad, ktorých výstavba by poškodila posledné prírodné rieky v Európe je rozhodnutie Francúzska odstrániť dve veľké priehrady začiatkom novej éry. Je to signál, že niektoré európske krajiny sa začínajú venovať viac oživeniu riek a odstraňovaniu priehrad ako výstavbe nových.

Osem rokov po tom, ako sa myšlienka začala vo Francúzsku diskutovať, vláda minulý týždeň schválila odstránenie dvoch veľkých priehrad na rieke Selune v Normandii - priehradný múr Vezins má 35 m a La Roche qui boit 15 m.

Okrem Francúzska sa aj ďalším krajinám darí v posledných rokoch odstraňovať malé a zastarané priehrady. Veľmi úspešné je najmä Fínsko. Oživenie rieky Salune však predstavuje najväčší projekt odstraňovania priehrad v Európe a je veľkým krokom k prinavráteniu života do rieky, vrátanie rýb ako losos a úhor, ktorých migrácie boli blokované po celé desaťročia.

Výstavba priehrad a umelé prehradenia v minulosti spôsobili výraznú stratu populácií rýb a iných sladkovodných druhov živočíchov v celej Európe. Odstránenie týchto prekážok pomôže zvrátiť tento trend a poskytne nové príležitosti pre rybárov a ľudí žijúcich v blízkosti riek. Na projekte odstránenia priehrad na rieke Selune už dlho spolupracujú ochranári s rybárskymi združeniami a vytvorili koalíciu „Friends of Salune“.

"Demontáž týchto starých priehrad po viac ako 100 rokoch je dôležitým míľnikom, z pohľadu postoja Európy k riekam a vodnej energii," povedal Roberto Epple, zakladajúci prezident Európskej siete riek (ERN). "Odstránenie bariér na toku pomôže obnoviť rieku v dĺžke 90 km, čo umožní migráciu rýb a spôsobí obrovský rozmach života v rieke."

Francúzsko je v odstraňovaní priehrad európskym lídrom a dôkazom, že francúzska vláda berie dodržiavanie právnych záväzkov EÚ súvisiacich s vodnou politikou vážne. Rozhodnutie odstrániť priehrady je veľkým úspechom. Bude však veľmi dôležité, aby francúzska vláda pripravila jasný a záväzný harmonogram realizácie celého projektu. Nemenej podstatné bude zapojenie miestnych komunít a ľudí do plánovania trvaloudržateľného rozvoja turizmu v okolí rieky.

Aj v ďalších krajinách vznikajú projekty, ktoré sa zaoberajú odstraňovaním bariér a hrádzí na tokoch. V susednom Rakúsku sa momentálne sprietočňuje 5 km bočných ramien rieky Moravy. Morava je hraničná rieka z toho dôvodu je to veľká výzva aj pre Slovensko. Pokiaľ chceme vrátiť riekam život, musíme začať s odstraňovaním bariér a zveľaďovaním podmienok v riečnych nivách. WWF Slovensko plánuje v budúcnosti takéto iniciatívy podporovať. 
 
Priehrada Vezins na rieke Selune vo Francúzsku. 35 metrov vysoký múr sa v roku 2018 odstráni.
© Eau Rivieres Bretagne Enlarge