Dajme pralesom 5-ku! WWF Slovensko a Prales o. z. spúšťajú petíciu za záchranu slovenských pralesov | WWF

Dajme pralesom 5-ku! WWF Slovensko a Prales o. z. spúšťajú petíciu za záchranu slovenských pralesovPosted on 04 June 2020
Dajme pralesom 5!
Dajme pralesom 5!
© WWF Slovensko
Ochrana prírody ťahá na Slovensku dlhodobo za kratší koniec. A doplácajú na to aj tie najvzácnejšie lesy na Slovensku. Tretina z týchto vzácnych lokalít starých prírodných lesov napriek dlhoročnej snahe ochranárov stále nemá najvyššiu ochranu pred zničením či poškodením, teda nie sú v 5., najvyššom stupni ochrany. WWF Slovensko a Prales o. z. preto spúšťajú petíciu, v ktorej žiadajú Vládu SR o vyhlásenie prírodnej rezervácie PRALESY SLOVENSKA. A v kampani vyzývajú verejnosť, aby petíciu podporila a dala pralesom 5-ku.
 
Každý deň tŕpnem, že príde správa o ťažbe v ďalšom nechránenom pralese. Pralesov je na Slovensku už tak málo, že každý hektár predstavuje nenahraditeľnú stratu. Len za posledných 10 rokov ťažba dreva zlikvidovala 5 a poškodila ďalších 35 lokalít pralesov a takto sme prišli o 190 ha týchto najcennejších lesov. Na porovnanie, za toto obdobie sme nezaznamenali žiadny zásah do pralesov, ktoré sú už prísne chránené. Chceli sme pralesy na Slovensku zmapovať, skúmať, ukázať ľuďom a chrániť. Túto tému sme si vybrali aj preto, že sme si mysleli, že bude lesníkov a ochranárov skôr spájať ako rozdeľovať. Mrzí nás preto, že aj po viac ako 10 rokoch nemajú všetky slovenské pralesy ochranu akú si zaslúžia,“ hovorí Marián Jasík z občianskeho združenia PRALES.
 
Pralesy sú naše posledné prirodzené lesy a predstavujú len 0,5 % všetkých lesov Slovenska. Návrh prírodnej rezervácie s výmerou 6 400 ha, ktorý je teraz na stole, má zabezpečiť ochranu pralesov, ktoré sú v štátnom vlastníctve, teda v správe štátneho podniku Lesy SR. Len za posledné tri roky sme prešli náročnými rokovaniami o tomto návrhu na rôznych úrovniach, od generálneho riaditeľstva cez odštepné závody a späť na riaditeľstvo. Ministerstvá dokonca zriadili medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá sa stretávala takmer trištvrte roka, no nedokázala odporučiť riešenie, ako by mal vyzerať návrh rezervácie. Myslíme si, že dozrel čas, aby sa spoločnosť a tí, čo ju zastupujú konečne rozhodli, ako chcú naložiť s týmto jedinečným prírodným dedičstvom,“ hovorí Miroslava Plassmann z WWF Slovensko.
 
Mapovanie slovenských pralesov prebiehalo v rokoch 2009 – 2015 a preukázalo, že sa u nás zachovalo 10 180 ha pralesov a pralesových zvyškov. Z toho je až 31 % nechránených alebo nedostatočne chránených (neplatí v nich 5. stupeň ochrany, ktorý ako jediný podľa zákona o ochrane prírody a krajiny garantuje tzv. bezzásahový režim) a môžeme o ne kedykoľvek prísť. WWF Slovensko a  PRALES o.z. preto pripravili návrh prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a už skoro tri roky rokujú o jej vyhlásení. Návrh pritom zahŕňa len pozemky vo vlastníctve štátu.
 
Výsledkom rokovaní so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky bol doteraz len verejný prísľub, že kým sa nepodarí dosiahnuť dohodu na návrhu rezervácie, nebudú lesníci v lokalitách nijako zasahovať. Sľub LESY SR dodržiavajú, no dohodu o právnej ochrane pralesov sa stále nedarí dosiahnuť. Pred voľbami na jeseň minulého roka prisľúbilo Ministerstvo životného prostredia SR dotiahnuť posledné kroky potrebné pre vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. no nestalo sa tak.
A ochrana pralesov nie je zachytená ani v programovom vyhlásení novej vlády. Ministerstvo životného prostredia SR spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR však sľubujú zmenu postoja k lesom, preto veríme, že budú konečne vykonané všetky kroky potrebné na predloženie návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie PRALESY SLOVENSKA na rokovanie Vlády SR.
 
Ochrana pralesov je prioritou aj na európskej úrovni. Koncom mája predstavila Európska komisia novú Stratégiu EÚ pre biodiverzitu do roku 2030, ktorá hovorí, že "zostávajúce pôvodné prirodzené lesy a pralesy v EÚ je nutné prísne chrániť.  
 
Všetky informácie o petícii i o kampani, ako aj odpovede na otázky o tom, čo sú pralesy a prečo ich treba chrániť sú dostupné tu: https://slovakia.panda.org/kampane/dajmepralesom5/
 
Kampaň podporili i  osobnosti, ktoré v kampaňovom videu rozprávajú, prečo sa rozhodli „dať pralesom 5-ku“ a vyzývajú k podpisu petície verejnosť: