© Tomas Hulik / WWF

Chránené územia

Dunajsko-karpatský región má vzácnu prírodu s bohatou biodiverzitou, ktorá je vyššia v porovnaní s krajinami západnej Európy.
Typickým znakom regiónu je mozaikovitá krajina, ktorú ľudia vytvárali dlhodobým pravidelným obhospodarovaním. Vznikli tak napríklad druhovo bohaté kvitnúce lúky a zachovali sa aj takmer nedotknuté miesta, ktoré sú zdrojom obrovskej rozmanitosti územia.

Našim cieľom na Slovensku je zachovať charakter tejto divočiny prostredníctvom revitalizačných opatrení, vytvárania ekologických koridorov a vhodnej legislatívy, najmä na európskej úrovni. V súčasnosti je našou snahou zabezpečiť, aby existujúci európsky rámec pre ochranu prírody (Smernica o vtákoch, Smernica o biotopoch) nebol zmenený v prospech neprimeraného ekonomického rozvoja. V roku 2015 vyjadrilo podporu európskym smerniciam viac ako pol milióna Európanov.