Zosilnite hlas prírody!

V Európe sa nachádza množstvo úžasných prírodných území: lesy v Karpatoch, jazerá, mokrade, rieky, moria a unikátne živočíchy ako rys, vlk, medveď, ale aj korytnačky a veľryby.

Trávenie času v prírode, počúvanie jej zvukov a vnímanie rozmanitostí pozitívne pôsobí na naše zdravie a celkovú spokojnosť.

Európski ministri životného prostredia v súčasnosti zvažujú, či sa bude meniť existujúca legislatíva v ochrane prírody, ktorá funguje v Európe viac ako 25 rokov a pomáha chrániť európske prírodné dedičstvo.
 
Dôležitá diskusia sa uskutoční 28.-30. júna v Amsterdame a kľúčové rozhodnutie sa prijme v najbližších mesiacoch. Vaša skladba nám pomôže zosilniť „hlas prírody“ a bude odkazom pre politikov, aby nemenili zákony, ale zabezpečili ich dôsledné dodržiavanie a trvali na ochrane vzácnych území, rastlín a živočíchov v celej Európe.

Latest News and Publications on EU Nature