KontaktWWF Slovensko, občianske združenie
Medená 101/5
811 02 Bratislava
Slovakia
Email: info@wwfsk.org

Miroslava Plassmann

Riaditeľka
Mobil:+421 903 503 654
Email: mplassmann@wwfsk.org  

Helena Čárska
Komunikácia a PR
Mobil:+421 911 184 344
Email: hcarska@wwfsk.org 
 
Andrea Settey Hajdúchová
Médiá
Mobil:+ 421 908 700 857
Email: ahajduchova@wwfsk.org

Milan Janák
Ochrana lesov
Mobil: +421 904 557 570
Email: mjanak@wwfsk.org

Michal Filípek
Ochrana lesov
Mobil: +421 917 454 834
Email: mfilipek@wwfsk.org

Miroslav Očadlík
Ochrana vôd
Mobil: +421 902 550 521
Email: mocadlik@wwfsk.org

Jerguš Tesák
Veľké šelmy
Mobil: +421 907 378 704
Email: jtesak@wwfsk.org

Barbara Immerová
GIS
Mobil:+ 421 948 863 948
Email: bimmerova@wwfsk.org

Katarína Mikušová
Financie a administratíva
Mobil: +421 908 705 352
Email: kmikusova@wwfsk.org
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO