Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchyPosted on 06 September 2019
Titulka Katalóg opatrení pre severné pilotné územie
Titulka Katalóg opatrení pre severné pilotné územie
© WWF Slovakia
Obsahuje opis identifikovaných kritických miest na cestách z pohľadu migrácie veľkých šeliem a iných veľkých cicavcov v slovenskej časti pilotného územia - NP Malá Fatra, CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy. Pre každé kritické mieto sú navrhnuté zmierňujúce opatrenia, ktoré majú zlepšiť priechodnosť daného miesta pre živočíchy.