Katalóg opatrení pre zabezpečenie priechodnosti dopravnej infraštruktúry pre živočíchy v pilotnom území Cerová vrchovina - Slovenský kras - Prešov - VihorlatPosted on 06 September 2019
Titulná stánka: Katalóg opatrení južné pilotné územie
Titulná stánka: Katalóg opatrení pre južné pilotné územie
© WWF Slovakia
Obsahuje opis identifikovaných kritických miest na cestách z pohľadu migrácie veľkých šeliem a iných veľkých cicavcov v slovenskej časti pilotného územia - Cerová vrchovina, Slovenský kras, Prešov, Vihorlat, Kysuce. Pre každé kritické mieto sú navrhnuté zmierňujúce opatrenia, ktoré majú zlepšiť priechodnosť daného miesta pre živočíchy.