Stanovisko k dokumentu Mlčanie pánd

 
Dokument Mlčanie pánd bol v  júni 2011 dvakrát odvysielaný v nemeckej televízií ARD, následne však boli jeho reprízy pre faktické chyby zrušené a musel byť stiahnutý aj z webových stránok spoločnosti ARD. 

Chybných informácií a zavádzajúcich tvrdení bolo v uvedenom dokumente mnoho, WWF bola obvinená z aktivít v územiach, kde vôbec nepôsobí či zo spolupráce s firmami, s ktorými nespolupracuje napr. v oblasti geneticky modifikovaných potravín, niektoré vyjadrenia domorodých obyvateľov, kde WWF pôsobí boli v dokumente dokonca nesprávne preložené do nemeckého jazyka a doplnené skresľujúcimi faktami a pod.

Jednotlivé zavádzajúce obvinenia sumarizuje a uvádza na pravú mieru stanovisko WWF International, ktorého slovenský preklad je dostupný tu.

Stanovisko k čerpaniu eurofondov 


WWF Slovensko je jedným z partnerov v niekoľkých medzinárodných projektov podporených zo zdrojov EÚ. Tieto projekty uspeli v súťaži projektov na celoeurópskej úrovni, kde sú procesy výberu a rozhodovania nastavené často ešte prísnejšie a transparentnejšie ako to niekedy je na národnej úrovni.

Projekty posudzujú externí nezávislí hodnotitelia z rozdielnych krajín EÚ, ktorých vyberie EK resp. donor, v niektorých schémach posudzujú projekty viacerí hodnotitelia, ktorí sa navzájom nepoznajú. Rovnako tak nie je kontakt či známosť medzi hodnotiteľom a organizáciami, ktoré projekt pripravili a uchádzajú sa o podporu.

Čerpanie financií počas celej doby projektu prebieha pod prísnou a neustálou kontrolou, ktorú vykonávajú nezávislé inštitúcie z európskych krajín. Priebežne sú monitorované všetky výdavky, aktivity i čas strávený jednotlivými ľuďmi prácou na projektoch.

Pri niektorých typoch projektov nedostane organizácia dokonca peniaze skôr, ako preukáže realizáciu aktivity (Interreg, Nórske fondy a pod). Do stanoveného času po ukončení projektu môže každý projekt ešte prejsť dodatočným auditom.

Podotýkame tiež, že vďaka tomu, že sa do projektov spoločne s ďalšími partnermi často z iných európskych krajín zapája aj WWF Slovensko, prichádzajú financie z eurofondov i k nám a prispievajú k ochrane a zachovaniu prírody pre ďaľšie generácie aj v našej krajine.  
 
INSTAGRAM WWF SLOVENSKO