Deň Dunaja v BratislavePosted on 15 June 2018
Vyza veľká
© Phyllis Rachler / WWF
Dunaj – najdlhšia rieka v Európskej únii spájajúca 10 krajín - je stále žijúcou riekou typickou lužnými lesmi a riečnymi ramenami, ktoré sú domovom pre viac ako 5 000 druhov rastlín a živočíchov. Dunaj však prešiel za obdobie posledných 150 rokov obrovskými zmenami. Regulácie toku, výstavba priehrad, masívna ťažba štrku a znečistenie výrazne poznačili vzhľad a funkcie “modrej rieky”. Zaniklo až 80% mokradí, čo poznačilo obrovskú prírodnú rozmanitosť tohto územia.
 
Vďaka medzinárodným iniciatívam WWF sa však podarilo uskutočniť mnoho pozitívnych zmien. WWF v povodí Dunaja doposiaľ obnovilo tisícky ha mokradí, obnovuje populácie jeseterov a bojuje proti negatívnym infraštruktúrnym projektom.  

V sobotu, 16. júna sa vo Vodárenskom múzeu BVS, a. s., uskutoční celodenná akcia organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý v roku 2004 vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni. 

Čaká na vás celodenný program, ktorý odštartuje Kúzelná fyzika a bude plný interaktívnych hier a kreatívnych dielní. Spoznáte rastlinky a živočíchy, ktoré žijú v jeho blízkosti, návštevníci budú pomáhať pri čistení brehu Karloveského ramena a z nájdenej plastovej fľaše si vyrobia vlastný šperk. Popoludní si môžete oddýchnuť pri čítaní Dunajských rozprávok a na vlastné oči prezrieť živé dunajské jesetery.


FB event

Deň Dunaja je jednou z mnohých akcií, ktoré budú od Devína po Štúrovo v rámci podujatí Slnovrat na Dunaji.