Jeseterom hrozí vyhynutie. Šance na ich prežitie sa stále znižujúPosted on 21 July 2022
Podľa aktualizácie Červeného zoznamu organizácie IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), všetkým 26 druhom rýb z čeľade jeseterovité a veslonosovité hrozí vyhynutie.
Podľa aktualizácie Červeného zoznamu organizácie IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), všetkým 26 druhom rýb z čeľade jeseterovité a veslonosovité hrozí vyhynutie.
© WWF
Podľa dnešnej aktualizácie Červeného zoznamu organizácie IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), všetkým 26 druhom rýb z čeľade jeseterovité a veslonosovité hrozí vyhynutie.

Organizácia, ktorá musela v minulosti potvrdiť vyhynutie paveslonosa čínskeho (Psephurus gladius) a jesetera kórejského (Acipenser dabryanus) vo voľnej prírode, dnes zvýšila stupeň ohrozenia ďalších siedmych druhov jeseterov.


Monitoring jeseterov (Acipenser stellatus) na Dunaji. © WWF Bulharsko

Nové závery členov pracovnej skupiny pre jesetery pod záštitou IUCN poukazujú na to, že takmer 2/3 druhov jeseterov a veslonosov sú kriticky ohrozené (CR - Critically Endangered), čo podčiarkuje ich tvrdenie, že ide o najohrozenejšiu skupinu rýb na svete. Nové informácie potvrdzujú správy o pokračujúcej strate sladkovodnej biodiverzity a degradáciu riek na celom svete. Aj WWF predošlý rok v správe World’s Forgotten Fishes, teda Stratené ryby sveta upozornila na to, že k najväčšiemu poklesu biodiverzity dochádza práve pri sladkovodných rybách. Upozornila, že jesetery prežili v našich riekach od čias dinosaurov, no ohrozuje ich znečistenie, bariéry na riekach, nadmerný lov a obchod s kaviárom a pytliactvo.

Dnešná aktualizácia Červeného zoznamu IUCN potvrdzuje, že aj napriek ambicióznym medzinárodným stratégiám na ochranu druhov jeseterov v Európe, vrátane Paneurópskeho akčného plánu pre jesetery a smernice EÚ o biotopoch (NATURA 2000), sa stav jeseterov na kontinente naďalej zhoršuje. Všetkých 8 druhov jeseterov v Európe je teraz buď kriticky ohrozených (7) alebo ohrozených (1). Jeden druh, jeseter hladký (A. nudiventris), bol v súčasnosti na Dunaji vyhlásený za vyhynutý. Dunaj predstavoval posledné útočisko tohto druhu v Európskej únii.

„Druhy jesetera sú po stáročia späté s našou kultúrou a kuchyňou, teraz je však ich budúcnosť v Európe neistá,“ hovorí Beate Striebel-Greiter, ktorá vo WWF vedie program na ochranu jeseterov. Úbytok jesetera z Dunaja podľa nej potvrdzuje naliehavosť implementácie Paneurópskeho akčného plánu pre jesetera a prijímanie opatrení lídrami krajín, ktoré povedú k  obnove riečnej konektivity a zabezpečeniu možnosti migrácie rýb proti a po prúde. "Máme na výber: vytvoríme budúcnosť so zdravými riekami a komunitami a so životaschopnými populáciami jeseterov, alebo sa budeme držať neúspešných politík a prístupov a skončíme s riekami bez života a bez jeseterov."

"Na Slovensku prežíva z pôvodných 4 jeseterov len jediný druh, jeseter malý (A. ruthenus). Aj tento najmenší, výlučne sladkovodný jeseter bol podľa najnovšej aktualizácie Červeného zoznamu presunutý do vyššieho stupňa ohrozenia – je oficiálne klasifikovaný ako ohrozený (EN – Endangered). Tak ako ostatné jesetery vo svete aj tie na Slovensku čelia hrozbám ako je prerušenie migračných trás, strata prirodzených neresísk a vhodných útočísk," hovorí Miroslav Očadlík, expert WWF Slovensko na oblasť ochrany vôd.

Podľa Štátnej ochrany prírody SR a expertov na problematiku ochrany a manažment jeseterov je v prvom rade potrebné zlepšiť monitoring pôvodných jeseterov na Slovensku, vypracovať národný akčný plán pre jesetery ako aj vybrať optimálny variant pre spriechodnenie migračných bariér (predovšetkým VD Gabčíkovo na rieke Dunaj).
WWF s IUCN a World Sturgeon Conservation Society (WSCS) spolupracujú na záchrane jeseterov prostredníctvom výskumu a priameho zapojenia do projektov záchrany. WWF v Strednej a východnej Európe dlhodobo realizuje projekty na záchranu jeseterov, sústredí sa na monitoring, vypúšťanie jeseterov do Dunaja a hliadkovanie zamerané na ochranu pred pytliakmi.


 
Podľa aktualizácie Červeného zoznamu organizácie IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), všetkým 26 druhom rýb z čeľade jeseterovité a veslonosovité hrozí vyhynutie.
Podľa aktualizácie Červeného zoznamu organizácie IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov), všetkým 26 druhom rýb z čeľade jeseterovité a veslonosovité hrozí vyhynutie.
© WWF Enlarge