Spolu s návštevníkmi EYOFu postavíme včelí hotel pre mestský park v Banskej Bystrici a budeme diskutovať o význame opeľovačovPosted on 25 July 2022
EYOF 2022 Banská Bystrica - výstava Živé rieky a odstraňovanie bariér na riekach
© WWF Slovensko
Banská Bystrica tento týždeň v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 privíta tisíce športovcov a návštevníkov zo 48 krajín. WWF Slovensko bude súčasťou podujatia -v rámci FAN zóny v Parku pod Pamätníkom SNP budeme s návštevníkmi hovoriť o dôležitosti ochrany prírody, zapojíme ich do výroby včelieho hotela pre mestský park, sprístupníme výstavu o oslobodzovaní riek naprieč Európou a prostredníctvom virtuálnej reality ponúkneme prechádzku pralesom a ďalšími vzácnymi, no ohrozenými prírodnými prostrediami planéty.
 
WWF Slovensko bude súčasťou Fan Zóny Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici celý týždeň od pondelka 25. júla do piatka 29. júla. S návštevníkmi budeme hovoriť o témach, ktorým sa WWF (Svetový fond na ochranu prírody) na Slovensku dlhodobo venuje, a to najmä témam z oblasti ochrany a obnovy lesov, vôd a mokradí, z oblasti mapovania a ochrany migračných ciest veľkými šeliem či z oblasti ochrany a obnovy pôvodnej krajiny.
 
Počas celého týždňa bude návštevníkom prístupná výstava fotografií Živá rieka. Hovorí o tom, ako vyzerá živá rieka na ceste od horskej bystriny po širokú nížinnú rieku, akými spôsobmi my ľudia rieky meníme a ako sa im dnes vďaka projektom obnovy a najmä odstraňovania bariér, snažíme vrátiť ich pôvodnú podobu. „Odstránenie nefunkčných a starých prekážok na riekach je najlepší spôsob spriechodnenia rieky. Na výstave nájdete fotografie z krajín naprieč Európou, od Fínska cez Litvu, Slovensko až po Francúzsko či Španielsko. Práve Francúzsko a Španielsko majú skúsenosť s odstránením doteraz najvyšších európskych priehrad a ich príklad ukazuje, ako sa po odstránení starých priehrad a hatí do riek vracajú migrujúce druhy rýb,“ hovorí Miroslav Očadlík, expert WWF Slovensko pre ochranu vôd.
 
Špeciálnym dňom v stánku WWF Slovensko bude piatok 29. júla, ktorý bude patriť včelám a opeľovačom. Počas neho sa návštevníci môžu zapojiť do výroby včelieho hotela pre banskobystrický mestský park. Realizáciu včelieho hotela a jeho umiestnenie v mestskom parku spolu s informačným panelom o význame opeľovačov, podporila verejnosť prostredníctvom kampane na Startlabe. S návštevníkmi budeme vyrábať malé ukážky včelích domčekov pre záhrady a hovoriť o ich správnom umiestnení a údržbe.
 
V európskom priestore sú včely a opeľovače ohrozenými skupinami živočíchov – vyhynutie hrozí asi desatine druhov včiel. Príbeh včiel a ďalších opeľovačov je príkladom toho, ako veľmi sme my ľudia od prírody závislí. Bez ich prítomnosti by sa kvalita nášho života zhoršila. Aspoň trocha im však môže pomôcť ktokoľvek z nás, napríklad vysadením nektáronosných rastlín alebo umiestnením vhodnej pomôcky pre hniezdenie. Na Slovensku žije asi 650 druhov včiel. Výskumy opakovane potvrdili, že množstvo druhov voľne žijúcich včiel a včiel samotárok nájdeme aj v mestskom prostredí. Včelí hotel, ktorý dokončíme na EYOFe, im poskytne priestory na hniezdenie a zároveň bude dizajnovo zaujímavým doplnkom parku,“ hovorí Štefan Jančo, expert WWF pre ekológiu a obnovu krajiny.
 
Návštevníkov, ktorí sa chcú o včelách a opeľovačoch dozvedieť viac, pozývame aj na diskusiu, ktorá sa uskutoční v piatok 29. júla o 18.30 na hlavnom pódiu. Diskutovať budeme práve so Štefanom Jančom, expertom WWF Slovensko, ktorý má za sebou niekoľko projektov obnovy lokalít s cieľom zvyšovania biodiverzity a s Davidom Turčánim, ekologickým včelárom a zakladateľom Včelieho kRaja v Kokave nad Rimavicou.
EYOF 2022 Banská Bystrica - výstava Živé rieky a odstraňovanie bariér na riekach
© WWF Slovensko Enlarge
WWF Slovensko nájdete na EYOFe 2022 v Banskej Bystrici.
© WWF Slovensko Enlarge