© WWF Slovakia

Náš tím


Miroslava Plassmann
Riaditeľka
Mobil: +421 903 503 654
Email: mplassmann@wwfdcp.org
 
Helena Čárska
Komunikácia a PR
Mobil:+421 911 184 344
Email: hcarska@wwfdcp.org 
 
Andrea Settey Hajdúchová
Médiá
Mobil:+ 421 908 700 857
Email: ahajduchova@wwfdcp.org

Barbara Immerová
GIS
Mobil:+ 421 948 863 948
Email: bimmerova@wwfdcp.org
 
Milan Janák
Ochrana lesov
Mobil: +421 904 557 570
Email: mjanak@wwfdcp.org

Jerguš Tesák
Veľké šelmy
Mobil: +421 907 378 704
Email: jtesak@wwfdcp.org

Katarína Mikušová
Financie a administratíva
Mobil: +421 908 705 352
Email: kmikusova@wwfdcp.org