© Tomas Hulik / WWF

Náš tím

Miroslava Plassmann
Riaditeľka
Email: mplassmann@wwfsk.org
 
Andrea Settey Hajdúchová
PR a médiá
Email: ahajduchova@wwfsk.org

Milan Janák
Conservation Manager
Email: mjanak@wwfsk.org

Pavol Žilinčík
Policy Manager
Email: pzilincik@wwfsk.org

Katarína Pereszlenyiová
Marketing a komunikácia
Email: kpereszlenyiova@wwfsk.org

Zuzana Sedláková
Spolupráca s firmami
Email: zsedlakova@wwfsk.org

Helena Čárska
PR a komunikácia
Email: hcarska@wwfsk.org 

Miroslav Očadlík
Projektový manažér - ochrana vôd
Email: mocadlik@wwfsk.org

Šárka Horáčková
Projektová manažérka - ochrana vôd
Email: shorackova@wwfsk.org

Milan Hunčaga
Projektový manažér - ochrana lesov
Email: mhuncaga@wwfsk.org

Eva Božeková
Projektová manažérka - ochrana lesov
Email: ebozekova@wwfsk.org

Branislav Endel
Projektový manažér - ochrana lesov
Email: bendel@wwfsk.org

Barbara Immerová
Projektová manažérka - ochrana veľkých šeliem
Email: bimmerova@wwfsk.org
 
Romana Uhrinová
Projektová manažérka - ochrana veľkých šeliem
Email: ruhrinova@wwfsk.org

Tereza Thompson
Projektová manažérka
Email: tthompson@wwfsk.org

Štefan Jančo
Projektový manažér
Email: sjanco@wwfsk.org

Andrea Ganovská
Finančná manažérka
Email: aganovska@wwfsk.org

Soňa Okrulicová
Účtovníctvo
Email: sokruhlicova@wwfsk.org