Ochrana osobných údajovDňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie.
Ak ste sa na WWF Slovensko obrátili prostredníctvom emailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, alebo ste návštevníkom našej webovej stránky, zverujete nám niektoré Vaše osobné údaje. Potrebujeme ich, aby sme mohli šíriť informácie o našich aktivitách v oblasti ochrany prírody a zdielať ich s Vami.
 
Tieto informácie Vám vysvetlia, kto sme, ako spracúvame Vaše osobné údaje, a aké sú Vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR).
 
Kto sme?
Sme súčasťou WWF Stredná a východná Európa (WWF Central and Eastern Europe, Ottakringer Str. 114-116, 1160 Viedeň, Rakúsko). Naša kancelária sídli na: Medená č. 5, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Sme spracovateľom Vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov) a týmito informáciami.
 
Ako nás môžete kontaktovať?
Ohľadne spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@wwfsk.org alebo poštou na adrese WWF Slovensko, Medená 5, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
 
Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
• ste sa prihlásili na odoberanie nášho newslettra,
• ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali a poskytli ste nám Vaše údaje,
• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
• ste návštevník našej webovej stránky.
 
Aké osobné údaje spracovávame?
• Vo väčšine prípadov spracovávame emailovú adresu, prípadne Vaše meno, priezvisko a v niektorých prípadoch aj Vaše telefónne číslo, prípadne iné kontaktné údaje. Ide o bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 
Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
• Na informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newslettrov) a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám zaslali. V každom newslettri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
• Pre účely spravovania našej webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach, s cieľom komunikovať s vami čo najefektívnejšie.
 
Ako získavame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje získavame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili a na základe našej vzájomnej komunikácie. Tiež využívame na našej webovej stránke súbory cookies. Pomáhajú nám komunikovať s našimi návštevníkmi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Sťahovanie cookies môžete znemožniť upravením nastavenia Vášho internetového prehliadača. Vaše osobné údaje spracúvame počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania. V prípade odberania newslettera, môžete svoj súhlas s odberom kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz odhlásenia, ktorý sa nachádzajú v každom newsletteri, ktorý dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na info@wwfsk.org
 
Ako chránime osobné údaje?
Osobné údaje, ktorými disponujeme, chránime pred únikom či zneužitím. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom a má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov. Na zabezpečenie niektorých aktivít (napr. na rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi. Ide najmä o spoločnosti ako Google či MailChimp.
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google či MailChimp), môžu spracúvať dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie). Dbáme na to, aby sme spolupracovali so sprostredkovateľmi, ktoré sú profesionálnymi spoločnosťami, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.
 
Vaše práva:
V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte široké práva:
• Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia.
• Ak sa u Vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
• Máte právo obmedziť účel spracovania Vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
• Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
• Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
• Máte právo požiadať o prenesenie dát k inému subjektu.
• Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
• Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@wwfsk.org,  alebo list na adresu WWF Slovensko, Medená 5, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Neváhajte sa na nás na uvedených kontaktoch obrátiť i v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania osobných údajov.
  
Ďakujeme, že Vás zaujímajú informácie  o našich aktivitách. Vážime si to.

WWF International Private Policy