© Tomas Hulik / WWF

Princípy našej práce

Snažíme sa o to, aby naša práca bola osobná, profesionálna, dôveryhodná, zodpovedná, efektívna, inovatívna a kreatívna.
Využívame vedecky overené informácie a usilujeme sa o ich kritické zhodnocovanie.

Staviame na spolupráci a dialógu, ale vieme byť neústupní, ak je to nevyhnutné.

Rešpektujeme miestne komunity a ich potreby a pomáhame im v určovaní priorít v oblasti ochrany prostredia.

Chceme sa učiť, zlepšovať a stavať na partnerstvách. Sme globálni, multi-kultúrni, nestranícki a nezávislí.

A najmä chceme ponúkať riešenia.