© Tomas Hulik / WWF

Naše hodnoty

ZÁKLADNÉ ŠTANDARDY A PRINCÍPY WWF

Sme svedkami zrýchľujúceho sa úbytku prírody a zmeny klímy s vážnymi dôsledkami pre život na Zemi, vrátane toho nášho.

Naším poslaním je tvoriť budúcnosť, v ktorej ľudia žijú v súlade s prírodou. Aby sme naplnili toto poslanie, pracujeme na ochrane biodiverzity, ktorá je kľúčom života na Zemi; znižovaní našej ekologickej stopy a udržateľnom využívaní prírodných zdrojov pre súčasné i budúce generácie.

Rešpektujeme a vážime si rozmanitosť v prírode aj medzi ľuďmi, partnermi a komunitami, s ktorými spolupracujeme. Naprieč mnohými kultúrami a jednotlivcami, ktorí WWF zastupujú, nás spája jedno poslanie, jedna značka a jeden spoločný súbor hodnôt:
  • Odvaha: Svojimi činmi prejavujeme odvahu, pracujeme na zmene tam, kde je to potrebné a inšpirujeme ľudí a inštitúcie, aby riešili najväčšie hrozby pre prírodu a budúcnosť planéty, ktorá je naším domovom.
  • Bezúhonnosť: Žijeme podľa stanovených princípov, k plneniu ktorých vyzývame aj ostatných. Konáme čestne, zodpovedne a transparentne a opierame sa o fakty a vedecké poznatky, ktoré nám určujú smer a vďaka ktorým sa učíme a rozvíjame.
  • Rešpekt: ​​Vážime si hlas a poznatky ľudí a komunít, s ktorými spolupracujeme v snahe zabezpečiť ich právo na udržateľnú budúcnosť.
  • Spolupráca: Vďaka sile spoločnej práce a inovácií dosahujeme vplyv v rozsahu výziev, ktorým čelíme.

NAŠE ORGANIZAČNÉ PROTOKOLY, ZÁSADY A ZÁRUKY

Každý jednotlivec, kancelária a program WWF je zodpovedný za rešpektovanie našich hodnôt, zásad a záruk a za dodržiavanie mechanizmov a interných procesov, ktoré sme vytvorili ako organizácia.

Každá kancelária vo svojej krajine implementuje stratégie WWF a preberá zodpovednosť za získavanie finančných prostriedkov a spoluprácu s jednotlivcami a inštitúciami vo svojom regióne. Ostatné kancelárie tieto úlohy rešpektujú a vážia si ich. Spoločná globálna stratégia a zadefinovanie spoločnej pozície a priorít nám umožňuje konať a vystupovať jednotne a prispievať k ochrane prírody pre ľudí a budúce generácie.

Okrem vyššie uvedených hodnôt je každá kancelária WWF a zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie nasledujúcich zásad a záruk, ku ktorým sme sa ako organizácia zaviazali.

Toto nie je vyčerpávajúci zoznam, ale najkritickejšie zásady a záruky pre zabezpečenie našich štandardov fungovania v rámci organizácie WWF. Riadiaci tím organizácie posúdi a určí všetky aktualizácie zoznamu so súhlasom Rady.


SPEAK UP/ HOVORIŤ NAHLAS

WWF sa zaviazala umožniť ľuďom bezpečne vyjadriť obavy z nevhodného správania zamestnancov WWF, jej partnerov a ľudí spojených s WWF, bez strachu z represálií. Podobne sú vítané aj miestne komunity alebo jednotlivci z tých komunít, ktorí sa domnievajú, že ich aktivity WWF negatívne ovplyvňujú. Sťažnosti je možné podávať v rodnom jazyku sťažovateľa na miestnu pobočku WWF alebo na tento globálny link.