© Tomas Hulik / WWF

Verejné obstarávanie

Výzvy na predloženie cenovej podnuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky -  Osobný automobil SUV s hybridným pohonom:

Výzva na predloženie ponuky (Otvoriť výzvu v pdf formáte)

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia (Otvoriť špecifikáciu v pdf formáte)

Príloha č. 2   Návrh na plnenie kritérií (Stiahnuť vo formáte .doc)

Dátum zverejnenia 15.3.2021