© Tomas Hulik / WWF

Verejné obstarávanie

Výzvy na predloženie cenovej podnuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Štúdia: Prehodnotenie existujúcich modelov hospodárenia pre lesy strednej a východnej Európy z pohľadu zmeny klímy a odporúčania pre klimaticky vhodné lesnícke opatrenia pre projekt CLIMAFORCEELIFE LIFE19/CCA/SK/001276

Výzva na predkladanie ponúk (Otvoriť v pdf. formáte)
Príloha 1 - Popis zákazky a technická špecifikácia (Otvoriť v pdf. formáte)
Príloha 2 - Návrh - zmluvo o dielo (Otvoriť v pdf. formáte)
Príloha 3 - Návrh na plnenie kritérií (Otvoriť v xls. formáte)
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky -  Osobný automobil SUV s hybridným pohonom:

Výzva na predloženie ponuky (Otvoriť výzvu v pdf formáte)

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia (Otvoriť špecifikáciu v pdf formáte)

Príloha č. 2   Návrh na plnenie kritérií (Stiahnuť vo formáte .doc)

Dátum zverejnenia 15.3.2021

Zmluvy a objednávky