© WWF
Tím Dunajsko-karpatského programu WWF tvorí 130 ľudí rôzneho zamerania – biológia, ekológia, hydrológia, ekonómia, vzdelávanie, komunikácia a financie.
Dunajsko-karpatský program WWF má sídlo vo Viedni. Koordinuje prácu WWF v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a Ukrajine. WWF DCP úzko spolupracuje s partnermi v rámci regiónu aj mimo neho, predovšetkým WWF Adria, WWF Poland, WWF Austria, WWF Germany, WWF Netherlands, WWF UKWWF European Policy Office v Bruseli.

Spoločne pristupujeme k problémom a riešime modelové ochranárske projekty v jednotlivých krajinách, spolupracujeme na formovaní environmentálnych politík, podporujeme spoluprácu rôznych sektorov a záujmových skupín, zvyšujeme povedomie verejnosti prostredníctvom vzdelávania a kampaní. 

WWF DCP

WWF - DCP