© Francois Savigny / WWF

WWF International

Svetový fond na ochranu prírody (angl. World Wide Fund for Nature, skr. WWF) je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete.
WWF aktívne pracuje vo viac ako 150 krajinách sveta na 6 kontinentoch. Realizuje projekty, ktoré sú zamerané na ochranu biodiverzity, ohrozených rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Svoje aktivity zameriava aj na podporu využívania obnoviteľných zdrojov, znižovania znečistenia a spotreby.

WWF od roku 1985 investovala do ochrany prírody a životného prostredia už viac než 1 mld. USD. Z celosvetového hľadiska iniciovala a realizovala viac ako 12 000 projektov zameraných na ochranu prírody. WWF sa snaží o vytváranie rovnováhy vo vzťahu požiadaviek človeka a rozmanitosti života, ktorá nás obklopuje.

Viac o aktivitách WWF vo svete nájdeš na wwf.panda.org!
 

WWF INTERNATIONAL

Stanovisko WWF k dokumentu Mlčanie pánd v slovenskom jazyku