Dokáže Slovensko ochrániť svoje pralesy?Posted on 27 September 2018
Aj tento prales v Štiavnických vrchoch môže ochrániť zmena lesného zákona
© Pavol Polak / WWF Slovakia
Takmer 4-tisíc občanov žiada zmeny v zákone o lesoch. Tretina pralesov Slovenska nepatrí medzi chránené územia s najvyššou ochranou. Lesný zákon pozná hospodárske lesy či porasty energetických drevín. Nie však pralesy. WWF Slovensko s partnermi navrhli k novele zákona o lesoch desiatky pripomienok. Pomôcť ochrániť pralesy pred ťažbou môže i pripravovaná novela zákona o lesoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ju zverejnilo v lete a teraz sa chystá vyhodnotiť pripomienky.  WWF Slovensko s partnermi z organizácií PRALES o.z., SOS/BirdLife Slovensko, Via Iuris a iniciatívy MY SME LES vzniesli k novele viacero pripomienok. Tou najdôležitejšou je zachovať v pralesoch bezzásahový režim. 

„Jednou z našich zásadných pripomienok k návrhu novely lesného zákona je nevyhnutnosť bezzásahového režimu v pralesoch, vzhľadom na ich mimoriadny význam pre zachovanie biodiverzity a prírodného dedičstva pre ďalšie generácie. Lesný zákon dnes pozná lesy hospodárske či energetické, no nepozná prírodné lesy a pralesy, hoci takéto najvzácnejšie lesné ekosystémy na Slovensku sú, no sú bez náležitej ochrany. Lesy SR dali verejný prísľub, že nebudú rúbať v pralesoch a teraz je príležitosť premietnuť tento prísľub do zákonov. Ide o čas, ak Slovensko nevyhlási v územiach rezervácie, o chvíľu už môže byť neskoro,povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
Hoci na podporu hromadnej pripomienky stačilo organizáciám nazbierať 500 podpisov, podpisy ešte pribúdajú a podporu vyjadrilo viac ako tritisícšesťsto občanov. (Pripomienka tu). WWF Slovensko, PRALES o.z., SOS/BirdLife Slovensko, Via Iuris a iniciatíva MY SME LES v pripomienkach žiadajú nevykonávať v pralesoch žiadnu ťažbu, ani náhodnú napr. kvôli lykožrútovi. Pri ostatných chránených územiach by o náhodnej ťažbe mal rozhodnúť orgán ochrany prírody a krajiny. Úmyselnú ťažbu navrhujú ochranári v chránených územiach nevykonávať v období hniezdenia vtákov od 1.3. do 15.7. Malo by to pomôcť zabrániť ubúdaniu vzácnych i bežných druhov vtákov. 
 
Na Slovensku je podľa výsledkov mapovania pralesov 10 580 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. No až 31 % z tejto rozlohy nie je primerane chránených, teda na území nie je vyhlásený 5. stupeň ochrany a je tu možné ťažiť drevo či poľovať.
 
„Z kedysi rozsiahlych slovenských pralesov dnes zostali len fragmenty, ktoré sú poslednými vzácnymi ukážkami lesov v ich takmer nezmenenej podobe. Ich výmera sa však pre nedostatočnú ochranu na Slovensku stále zmenšuje. Len od roku 2009 sa znížila plocha pralesov o 150 hektárov, ťažbovými zásahmi bolo poškodených alebo úplne zničených až 31 z 260 najvzácnejších lokalít Slovenska. So starými lesmi prichádzame i o vzácne druhy rastlín a živočíchov, napríklad hlucháňa hôrneho, ktorého populácia sa už u nás blíži ku kritickým číslam,“ hovorí Karol Kaliský z iniciatívy MY SME LES. 
 
Bezzásahovosť Slovensko nedodržiava ani len v pralesoch, ktoré sú zapísané na zoznam svetového prírodného dedičstva ako Staré bukové pralesy Karpát a ostatných regiónov Európy. Výbor UNESCO opakovane Slovensko upozorňuje, že tak ohrozuje výnimočnú hodnotu celej európskej lokality, ktorá sa rozprestiera na území 12 krajín. Na poslednom zasadnutí v Bahrajne v júli 2018 Výbor UNESCO znovu vyzval Slovensko na zabezpečenie právnej ochrany pralesov pred ťažbou.

WWF Slovensko, PRALES o.z., SOS/BirdLife Slovensko, Via Iuris a iniciatíva MY SME LES považujú dodržiavanie bezzásahovosti a vyhlásenie rezervácií v pralesoch za nevyhnutný krok k záchrane našich najcennejších prírodných lesov.
 
Aj tento prales v Štiavnických vrchoch môže ochrániť zmena lesného zákona
© Pavol Polak / WWF Slovakia Enlarge