Európske rieky a jazerá sú ohrozené. Pomôž ich zachrániť!Posted on 09 October 2018
Chceš zachrániť pivo? Zachráň vodu!
© WWF

100 environmentálnych organizácii v Európe spúšťa kampaň #ProtectWater 

Iba 40% európskych vôd je v dobrom stave, viac ako polovicu riek, mokradí, jazier, podzemných a pobrežných vôd sme zničili. Na Slovensku nie je v dobrom stave takmer polovica vodných tokov. Vodné zdroje v Európe chráni Rámcová smernica o vode. Je jedným z najprogresívnejších environmentálnych zákonov EÚ. Od roku 2000, kedy bola smernica prijatá, členské štáty EÚ zlyhávajú v jej implementácii. Neprijali potrebné opatrenia, ktoré by stav európskych vôd zlepšili. 

Slovensko a členské štáty EÚ majú v Rámcovej smernici o vode veľmi dobrý nástroj ako túto zlú situáciu zmeniť a chrániť vodu pre nás všetkých. Je len na politickej vôli krajiny, či smernicu naozaj efektívne využije. Teraz sa rozhoduje, či uplatníme dobre nastavený európsky právny predpis, alebo sa ho budeme snažiť degradovať. V celej Európe sa spúšťa kampaň #ProtectWater za zachovanie smernice v súčasnej podobe.
 
Za kampaňou stojí koalícia Living Rivers Europe, ktorú tvorí 5 veľkých organizácií: WWF, EEB, European Anglers Alliance, European Rivers Network a Wetlands International.
 

Bude vaše obľúbené pivo minulosťou?


Na výrobu piva sú potrebné rôzne ingrediencie, ale jeho kľúčovou zložkou je kvalitná a čistá VODA. Predstavte si však svet, kde by vaše obľúbené pivo vyzeralo, zapáchalo a chutilo ako špinavá voda. Alebo by vám namiesto piva naservírovali misku suchého chmeľu. Takýto scenár použilo vo svojej kampani 100 mimovládnych organizácii a vyzývajú Európsku komisiu k zachovaniu európskeho zákona, ktorý chráni všetky vody v Európe - rieky, potoky, jazerá, mokrade i podzemné vody. Rámcová smernica o vode prechádza v súčasnosti plánovanou revíziou. (tzv. „fitness check“).
 
“Nedostatočné uplatňovanie európskej smernice o ochrane vôd prináša obrovské problémy. V kampani #ProtectWater vyzývame ľudí, aby využili svoje právo a žiadali od politikov zodpovedný prístup našim vodným zdrojom. Každý z nás potrebuje čistú vodu. Zoslabenie právnych predpisov by mohlo vážne ohroziť vodné zdroje Európy“, upozorňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. „Teraz je ten správny čas konať“, dodáva.
 
Kampaň využíva provokatívny scenár nejasnej budúcnosti piva a vyzýva ľudí v Európe, aby sa zapojili do procesu verejnej konzultácie smernice o vode. Ľudia tak môžu urobiť až do začiatku marca 2019. Je to dôležitý MOMENT, ktorý môže ochrániť naše vody.
 
Hoci sa scenár kampane môže zdať prehnaný, pivovary majú skutočné obavy o kvalitu vody v Európe. „Pivo obsahuje 90%-95% vody. Kvalitná voda a jej charakteristiky, ako sú pH a obsah minerálov sú rozhodujúcimi pri výrobe dobrého piva,“ píšu  v spoločnom vyhlásení Pivovary Csupor, Tektonik Brewery, Huncút a Slovenská asociácia malých pivovarov. Zdôrazňujú, že bez ochrany a udržateľného manažmentu európskych vôd nebudú môcť vyrábať kvalitné pivo a preto podporujú Rámcovú smernicu v jej aktuálnej podobe. Kampaň #ProtectWater hovorí o roku 2027 ako o potenciálnom konci piva, tak ako ho dnes poznáme.
 
Prijatím Rámcovej smernice o vode sa členské štáty zaviazali k tomu, že nebudú naďalej povoľovať činnosti, ktoré zhoršujú stav ich vôd. Naopak sa zaviazali, že príjmu opatrenia, ktoré zlepšia stav vôd najneskôr do roku 2027. „Prijaté opatrenia by mali predísť aj nevhodným zásahom, aké sa realizovali na rieke Belá vo Vysokých Tatrách. Vo svojom stanovisku to odsúdila aj European Wilderness Society a pristúpili k procesu vylúčenia rieky Belá zo zoznamu European Willderness Network”, dodáva Miroslava Plassmann. 
 
Chceš zachrániť pivo? Zachráň vodu!
© WWF Enlarge
Chceš ochutnať suché pivo?
© WWF Enlarge
Chceš ochutnať špinavé pivo?
© WWF Enlarge