Biodiverzita a ochrana prírody trápi verejnosť, medzi priority väčšiny politických strán však stále nepatríPosted on 05 May 2019
Pralesy na Slovensku
© Pavol Polak / WWF Slovakia
Kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu požiadali organizácie SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko o odpovede na otázky o ochrane prírody, udržateľnom poľnohospodárstve a zmene klímy. Tí, ktorí odpovedali, témy vnímajú ako dôležité a majú záujem presadzovať riešenia. Z pohľadu programov politických strán sa však ochrana prírody a klímy dostala medzi priority iba u dvoch subjektov. Je to v rozpore s verejnou mienkou na Slovensku, ktorá považuje ochranu prírody za dôležitú. Zároveň absencia ochrany prírody medzi prioritami strán ignoruje varovné signály, ktoré nám dáva veda.

Ochranu prírody považuje za dôležitú veľká väčšina Európanov, vrátane obyvateľov Slovenska. Potvrdil to aktuálny prieskum názorov voličov, ktorý pre Európsky parlament (EP) spracovala agentúra Ipsos MORI. Ukázal, že pre 87 % obyvateľov Slovenska je dôležité, či má strana medzi prioritami trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, pre 84 %, či má medzi prioritami ochranu životného prostredia, prírody a zvierat a pre 75 %, či k jej prioritám patrí riešenie klimatickej zmeny (celý výskum).
 
S cieľom pomôcť ľuďom, pre ktorých sú tieto témy dôležité pri rozhodovaní komu dať dôveru vo voľbách, zaslali mimovládne organizácie SOS/BirdLife Slovensko a WWF Slovensko otázky demokratickým stranám v prvej desiatke podľa preferencií. Prvý okruh otázok sa týkal ubúdania biodiverzity, ďalší poľnohospodárskej politiky a tretí zmeny klímy.
 
Oblasť biodiverzity a ochrany ekosystémov je podľa analýzy odpovedí osobnou prioritou všetkých kandidátov, ktorí odpovedali (z deväť oslovených strán odpovedali kandidáti šiestich: KDH, PS/SPOLU, MOST-HÍD, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, OĽANO). Z pohľadu programov strán je však táto oblasť medzi prioritami, alebo čiastočne medzi prioritami, len dvoch subjektov (PS/SPOLU, MOST-HÍD).

„Prírodu a biodiverzitu strácame obrovskou rýchlosťou, podľa Správy o stave planéty, ktorú vydáva WWF, sa za posledných 50 rokov populácie rýb, vtákov, plazov či cicavcov znížili v globálnom meradle až o 60 percent. A z pohľadu klimatických zmien odborníci z Medzivládneho panela pre zmenu klímy varovali, že opatrenia na dosiahnutie cieľa udržať nárast priemernej teploty vzduchu pod 2 stupne do konca storočia nie sú dostatočné. Ak nekonáme, ohrozujeme i našu existenciu a budúcnosť našich detí. Preto sme veľmi sklamaní, že takmer všetky oslovené politické strany, okrem dvoch, nevenujú v programoch týmto témam pozornosť,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
Oblasť produkcie potravín majú medzi prioritami všetky analyzované strany, no dôraz väčšinou kladú na vyššiu podporu našich poľnohospodárov v súčasnej podobe politiky, či na dvojitú kvalitu potravín.
Nie je prekvapujúce, že oblasť poľnohospodárstva a produkcie potravín patrí medzi priority väčšiny politických strán. Avšak väčšina strán nekladie žiadny dôraz na prepojenie cieľov poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia a biodiverzity. Každým dňom pribúdajú dôkazy o tom, že strácame včely, vtáky i úrodnú pôdu a vodu znečisťujú pesticídy, preto je zarážajúce, že až na malé výnimky nepočujeme hlasy volajúce po zásadnej reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a jej presmerovaní k ochrane prírodných zdrojov a trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. Je kľúčové, aby sa debata posunula od toho, koľko dostanú naši farmári z rozpočtu SPP k tomu, akú politiku potrebujeme, aby sme ochránili našu krajinu a dokázali pestovať potraviny z dlhodobého hľadiska,“ hovorí Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.
 
Nedostatok politickej podpory k otázkam ochrany ekosystémov a prírodných zdrojov je nielen v kontraste s požiadavkami verejnosti, ale aj ignorovaním najnovších vedeckých poznatkov. Práve dnes zverejnila globálnu vedeckú analýzu i platforma vedcov a expertov Medzivládna platforma pre biologickú rozmanitosť a ekosystémové služby (IPBES). Analýza potvrdzuje prepojenie zmeny klímy a straty biodiverzity a varuje, že existencia človeka stojí na prírode, ktorá nám poskytuje vzduch, vodu či jedlo, ale i lieky, rozmanité zdroje pre výrobu tovarov či energiu, ale i prostredie pre udržanie nášho mentálneho a fyzického zdravia. Analýza upozorňuje, že vážnosť situácie si žiada pozornosť politikov.