Začalo sa najväčšie odstraňovanie priehrady v EurópePosted on 14 June 2019
Príprava odstránenia priehrady Vezins vo Francúzsku
© Roberto Epple-ERN

Z európskych riek už zmizli viac ako tri tisícky priehrad a bariér

V Európe prebieha „riečna revolúcia“. Francúzsko v stredu popoludní (12. júna 2019) začalo odstraňovať 36 m vysoký priehradný múr priehrady Vézin na rieke Sélune. Spolu s ním odstránia i priehradný múr  La-Roche-qui-Boit (16 m). Ide o dlhoročný projekt, ktorý počíta s obnovením prirodzenej riečnej krajiny a s návratom lososov a úhorov do rieky i do zálivu Mont-Saint-Michel. Ten je vyhľadávanou turistickou atrakciou – kláštorom na malom skalnatom výbežku, ktorý je zapísaný i na zozname svetového dedičstva UNESCO.
 
„Odstránenie Vezins Dam je ďalším signálom revolúcie v európskom prístupe k riekam. Namiesto budovania nových priehrad sa pozornosť krajín sústredí na obnovu biodiverzity a návrat života do riek,“ hovorí Roberto Epple, prezident European Rivers Network (ERN). „Po odstránení priehrady príroda dokáže veľmi rýchlo obnoviť život na rieke. Teším sa, keď uvidím okolo Mont-Saint-Michel opäť plávať lososy, keď sa budú po rieke Sélune vracať na svoje niekdajšie neresiská. Bude to po prvý raz odvtedy, keď boli moji starí rodičia ešte deti.“
 
Foto: Roberto Epple

Odstránenie oboch priehrad sa iba začína, proces postupnej revitalizácie počíta ešte s dvomi rokmi, počas ktorých sa uvoľní pre migráciu rýb 90 kilometrov rieky. Takéto obnovenie dobrého ekologického stavu riek vyžaduje od európskych krajín Rámcová smernica o vode. Hraničný termín je rok 2027. Smernica počíta s obnovou pôvodnej riečnej krajiny v okolí európskych riek, znižovaním znečistenia a v neposlednom rade práve s odstraňovaním starých bariér na riekach a s ich postupným spriechodňovaním pre migrujúce druhy rýb. Smernica teraz prechádza procesom verejnej konzultácie, v kampani #ProtectWater podporilo zachovanie aktuálnej podoby smernice takmer 400-tisíc obyvateľov Európskej únie. Zo strany niektorých členských štátov, no najmä zo strany investorov z oblasti hydroenergetiky sa však ozývajú hlasy, aby sa termín na splnenie požiadaviek daných smernicou ešte oddialil.
 
„Francúzsko začalo s odstraňovaním bariér už v 90. rokoch a dnes opäť píšu históriu, keď spustili zatiaľ najväčší projekt odstraňovania priehrady v Európe. Musíme im blahoželať a veriť, že podobné projekty sa objavia i u nás. WWF Slovensko mapuje nefunkčné bariéry na riekach a veríme, že sa nám podarí dosiahnuť odstránenie niektorých z nich i z našich riek. Okrem toho sledujeme projekty výstavby malých vodných elektrární (MVE) na riekach a projekty umelých úprav riek. V posledných období sa nám podarilo zastaviť úpravy na rieke Domanižanka pri Považskej Bystrici v prípade MVE pri Hronskom Beňadiku súd uznal náš argument, že pri povoľovaní projektu neboli posúdené dopady na životné prostredie,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
V Európe bolo doteraz podľa údajov ERN odstránených viac ako 3 500 rôznych bariér na riekach. Ako prvé začalo práve Francúzsko (1996, Kemansquillec Dam) a postupne sa pridali Španielsko, Dánsko, Holandsko či Veľká Británia. Vo východnej Európe je lídrom Estónsko. A priehrady z riek odstraňuje i USA, kde historicky najväčším projektom bolo zatiaľ odstránenie priehrady na rieke Elwha v štáte Washington, kde už dnes vedci potvrdili návrat ohrozených druhov lososovitých rýb.

Priehrady, malé vodné elektrárne a ďalšie umelé bariéry sú jednou z najväčších hrozieb pre ekosystém riek. Bránia migrácií rýb a menia prirodzene tečúcu rieku na bazény so stojatou vodou, s nízkym obsahom kyslíka, čo prispieva k ďalšiemu poklesu biodiverzity v riekach. Sladkovodné ryby tak dnes patria vo svete i u nás medzi najohrozenejšie druhy živočíchov.
Príprava odstránenia priehrady Vezins vo Francúzsku
© Roberto Epple-ERN Enlarge
Prázdny rezervoár pod priehradou Vezins
© Roberto Epple-ERN Enlarge