Známe osobnosti skončia už túto nedeľu v rieke | WWF

Známe osobnosti skončia už túto nedeľu v riekePosted on 04 July 2018
Okúpali by ste sa v bežnej slovenskej rieke? Tucet slovenských osobnosti tam v rámci akcie Big Jump skočí pre dobrú vec – aby sme sa zamysleli nad ich stavom. Skoro polovica slovenských riek visí nad ekologickou priepasťou - ich stav je nevyhovujúci. V týchto dňoch vyšla alarmujúca správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá uvádza, že iba 40 % európskych vôd je v dobrom stave. 

Viac ako polovicu riek, mokradí, jazier, podzemných a pobrežných vôd sme zničili. Na základe Rámcovej smernice o vode, ktorou sa členské štáty zaviazali zlepšovať stav svojich vôd, by ale súčasný stav mal byť oveľa lepší. „Ukázalo sa, že od roku 2000, kedy bola smernica prijatá, štáty neprijali potrebné opatrenia na zlepšenie stavu vôd. Takmer polovica vodných tokov na Slovensku nie je v dobrom stave“, uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Aj preto sa WWF Slovensko rozhodlo priniesť na Slovensko akciu Big Jump. Ide o európsky projekt na podporu povedomia o zlej situácii, v ktorej sa rieky nachádzajú. Tento rok sa bude konať v nedeľu 8. júla presne o 15:00. V tomto čase skočia do riek po celom Slovensku tí, ktorým na riekach záleží, vrátane známych slovenských osobností, ako sú hudobníci, herci či vrcholoví športovci. Pridať sa však môže každý. Zdieľajte svoje fotky a videá s hastagmi #bigjump #protectwater #wwfslovakia!

Rámcová smernica o vode prechádza v súčasnosti plánovanou revíziou. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyzýva vlády členských štátov EÚ, aby posilnili svoje snahy v zlepšovaní stavu vôd a implementácii Smernice o vode. Voda ovplyvňuje každého a všetko, a sú to ľudia, príroda a ekonomika, ktoré ponesú konečné dôsledky nedostatočnej ochrany vôd.