Ochranári žiadajú zastavenie lovu vlka | WWF

Ochranári žiadajú zastavenie lovu vlkaPosted on 01 October 2019
Vlk dravý
© Jergus Tesak / WWF Slovakia
Takmer tridsať ochranárskych organizácií spoločne žiada okamžité zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne. Ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej a ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi dnes poslali otvorenú výzvu, ku ktorej sa môže podpisom pripojiť i verejnosť na http://www.ekoforum.sk/peticia/vlci.

Ochranári vo výzve uvádzajú, že vlk je dôležitý v boji s africkým morom ošípaných, ktorý je nebezpečný pre domáce ošípané i diviaky. Ochorenie prepuklo už i na Slovensko a hrozí, že sa môže preniesť i do veľkochovov ošípaných a spôsobiť veľké hospodárske škody.

Ďalej zdôrazňujú, že vlci lovia hlavne chorú a oslabenú zver a zároveň vyhľadávajú a likvidujú uhynutú zver. Dokážu tak účinne brániť šíreniu nákazy a sami pritom nie sú aktívnymi prenášačmi ochorenia. Medzi ďalšími argumentmi uvádzajú, že vlk je dôležitý pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a zohráva úlohu pri obnove lesa. Nedovoľuje kopytníkom zhromažďovať sa v čriedach na malej ploche, čím znižuje poškodenia lesných porastov v hospodárskych lesoch a  náklady na ich ochranu.
 
Vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom, napriek tomu je ho možné na Slovensku loviť. Od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili viac ako 1 760 vlkov. Lov vlkov pritom negatívne zasahuje do populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne i správanie vlčích svoriek. Problémom je tiež nelegálny lov, ktorý negatívne ovplyvňuje stabilizáciu vlčích rodín a rozširovanie vlkov mimo súčasný areál ich trvalého výskytu,“ píše sa vo výzve.
 

Vlk dravý je v zmysle Bernského dohovoru prísne chráneným druhom. Podľa európskej Smernice o biotopoch musia štáty na jeho ochranu vyhlásiť osobitné chránené územia. V prípade Slovenska sú však často malé a najmä izolované. V zime, keď napadne sneh, tak vlk schádza za korisťou mimo území, kde je chránený a práve tu je lovený.

Vlčia svorka, v ktorej boli usmrtené kľúčové jedince, sa môže uchýliť k útoku na hospodárske zvieratá. Tieto škody sú však minimálne v porovnaní so škodami, ktoré spôsobujú kopytníky v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve a tiež so škodami, ktoré môže spôsobiť  usmrcovanie zvierat z dôvodu afrického či klasického moru ošípaných. 


Vlci v Javorovej doline, Foto: Tomáš Hulík

Vlka dravého je možné na Slovensku loviť od 1. novembra do 15. januára na základe kvóty, ktorú určuje ministerstvo pôdohospodárstva. Kvótu na túto sezónu má určiť ministerstvo v najbližších dňoch. Ochranári s podporou verejnosti žiadajú pre túto sezónu nulovú kvótu a v ďalších krokoch žiadajú zaradiť vlka medzi celoročne chránené živočíchy a v tom zmysle prepracovať Program starostlivosti o vlka.