Svet žije od soboty na ekologický dlh

Posted on 19 August 2020
Masívna ťažba
© Tomas Hulik / WWF
Tohtoročný Overshoot Day nastáva o tri týždne neskôr ako pred rokom. Posun spôsobili celosvetové opatrenia počas pandémie Covid-19. Slovenský deň vyčerpania prírodných zdrojov však nemeškal, nastal  už 21. 5. 2020. Overshoot Day má tento rok jasný odkaz: ľudia zmenou správania dokážu pomôcť planéte.

Minulý rok svetová populácia vyčerpala prírodné zdroje 29. júla 2019 a trend posledných rokov nenaznačoval, že by sa mala situácia zlepšovať. Prišlo však prekvapenie. Deň, odkedy žijeme na ekologický dlh tento rok nastáva 22.8. a posunul sa medziročne o tri týždne kvôli celosvetovým opatreniam proti šíreniu pandémie Covid-19. Ako uvádza platforma Global Footprint Network, k historickému posunu prispel predovšetkým pokles ťažby dreva a pokles emisií CO2 z využitia fosílnych palív.
 
Tento rok nám Earth Overshoot Day poskytuje bezprecedentnú príležitosť vidieť takú budúcnosť, akú by sme chceli žiť. Snaha potlačiť šírenie Covid-19 ukázala, že krátkodobo vieme znížiť spotrebu a využitie prírodných zdrojov. Keď prekonáme krízu v oblasti verejného zdravia a zameriame sa na obnovu našich hospodárstiev a našich životov, je potrebné si uvedomiť, že práve riešenia založené na udržateľnosti prírodných zdrojov a prosperite planéty majú šancu priniesť pozitívne výsledky, o ktoré sa lídri usilujú,konštatuje platforma Global FootPrint Network.
 
Dátum, kedy svet a jednotlivé krajiny začínajú žiť na ekologický dlh zverejňuje každoročne Global Footprint Network (Platforma globálnej ekologickej stopy). Sleduje nároky krajín a ich obyvateľov na využitie krajiny a prírodných zdrojov na produkciu potravín, surovín, materiálov, energie, na výstavbu miest, produkciu oxidu uhličitého z fosílnych palív, odlesňovanie a kapacitu zostávajúceho zalesnenia pohlcovať oxid uhličitý. Pri našich aktuálnych nárokoch by sme potrebovali 1,6 planéty.
 
Aj Slovensko má príležitosť investovať teraz do premeny hospodárstva a poľnohospodárstva, do tvorby zelených pracovných miest, ochrany biodiverzity a opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy. Podporujeme snahu ministra životného prostredia, aby takéto projekty boli súčasťou národného plánu reforiem, s ktorým sa vláda chce uchádzať o peniaze určené na obnovu ekonomiky krajín EÚ po pandémií. Pri rozhodovaní o programe reforiem a projektoch oživenia ekonomiky musíme myslieť na to, že nerozhodujeme o nás, ale o našich deťoch,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
Platforma Global Footprint Network upozorňuje aj na niektoré možnosti, ako posunúť Earth Overshoot Day. Zníženie emisií CO2, produkcia energie z obnoviteľných zdrojov či obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy a jej nahradenie ekologickou a verejnou dopravou, stoja na čelných miestach. Veľký vplyv na spotrebu prírodných zdrojov má i to, ako pristupujeme k potravinám. Ak by sme o polovicu znížili množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, dokázali by sme tento deň posunúť až o 15 dní. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že v  odpade končí tretina produkcie potravín. Ak by tento odpad bol krajinou, po USA a Číne by bol tretím najvyšším producentom emisií CO2. Medzi ďalšie dôležité kroky patrí obnova lesov, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity a ochrana oceánov, jazier a riek, ktoré v súčasnosti absorbujú asi 30 percent emisií.
 
 
Kontakt pre médiá:
Andrea Settey Hajdúchová, WWF Slovakia
+421 908 700 857               ahajduchova@wwfsk.org
slovakia.panda.org | facebook.com/wwfslovakia | instagram.com/wwf_slovakia
_______________________________________________________________________________
WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je jednou z najväčších celosvetových nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti Zeme, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby. Na Slovensku sa WWF sústredí na ochranu lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia, zavádzanie opatrení na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a budovanie migračných koridorov zvierat.
 
Masívna ťažba
© Tomas Hulik / WWF Enlarge