Kampane

Úlohou politikov je reprezentovať a chrániť záujmy verejnosti a reagovať na ich požiadavky. Preto je nevyhnutné, aby sa verejnosť v prípade potreby mobilizovala a vyvíjala tlak.
WWF na celom svete mobilizuje tisíce ľudí prostredníctvom kampaní, petícií a podujatí pre verejnosť.