© Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF

Zelená pre biznis

Zelená pre biznis

Jedným s cieľov WWF je rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom s cieľom získať ich dlhodobú podporu a prispieť k zmene ich postoja k ochrane životného prostredia.
Jednou zo základných čŕt práce WWF na globálnej ako aj regionálnej úrovni je spolupráca s rôznymi záujmovými skupinami, vrátane súkromného sektora. WWF na Slovensku sa venuje ochrane lesov, vôd a veľkých šeliem.

Projekt Zelená pre biznis, podporený nadáciou Ekopolis v rámci programu Active Citizen Fund (ACF) umožnila rozvíjať spoluprácu WWF Slovensko so súkromným sektorom.

Zámerom projektu je určiť a nastaviť stratégiu pre spoluprácu s firmami, postupy angažovania firiem a ich zamestnancov a zavedenie týchto postupov do praxe. 


Zapojenie firiem a ich zamestnancov do ochrany biodiverzity. 


Ciele spolupráce WWF Slovensko so súkromným sektorom

  • motivovať firmy k environmentálnej zodpovednosti (napr. podporiť odber dreva iba z lesov certifikovaných podľa FSC)
  • podporiť inovácie znižujúce dopad na životné prostredie (napr. znížiť spotrebu vody pri výrobnom procese)
  • zvyšovať povedomie a zapájanie klientov ako aj zamestnancov firiem do vybraných aktivít WWF Slovensko

WWF Slovensko vzdeláva deti a verejnosť. 

Čo sa vďaka projektu podarilo
  • vypracovali sme stratégiu spolupráce WWF Slovensko s firmami na Slovensku
  • nadviazali sme spoluprácu s 2 firmami na úrovni sponzorov projektov WWF Slovensko
  • začali sme diskusiu o bližšej spolupráci s potenciálnym partnermi v budúcnosti
  • prostredníctvom vzdelávacích webinárov sme oslovili zamestnancov 2 firiem a pokračujeme vo vzdelávaní ďalších firiem aj po skončení projektu
  • spustili sme aktivity pre zapojenie zamestnancov firiem do aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia 
  • vyškolili sme tím WWF Slovensko v zručnostiach v oblasti komunikácie so súkromným sektorom a fundraisingu
  • prostredníctvom digitálnej kampane sme zvýšili povedomie firiem, zamestnancov a verejnosti o zodovednom lesnom hospodárení a certifikácii FSC.


Značka FSC (Forest Stewardship Council) zaručuje, že na výrobu produktov bolo použité drevo, ktoré nebolo vyťažené nelegálne a pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. 

Ciele projektu sa podarilo naplniť aj vďaka úzkej spolupráci s WWF Nórsko, ktoré má dlhroročné skúsenosti so spoluprácou so súkromným sektorom a ich angažovaním do ochrany prírody a životného prostredia.  
Projekt "Zelená pre biznis" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Projekt Zelená pre biznis. 
© ACF
Projekt Zelená pre biznis.
© ACF
Logo 
© Ekopolis
Logo
© Ekopolis
Sadenie ovocných stromov v obci Hlboké na Záhorí. 
© WWF Slovensko
Sadenie ovocných stromov v obci Hlboké na Záhorí.
© WWF Slovensko

Spolupráca s firmami

 
© Staffan Widstrand / WWF
Lynx lynx
© Staffan Widstrand / WWF
Adoptuj si rysa
Za obdobie trvania projektu naše aktivity podporilo 250 darcov a získali sme 43 pravidelných prispievateľov aj vďaka angažovaniu zamestnancov. 

 

TLAČOVÉ SPRÁVY

WWF a Rio Mare Spoločne pre oceány
29.9.2020 Spolupráca WWF a Rio Mare

Globálne značky prijali výzvu proti ničeniu životného prostredia
14.10.2020
polupráca WWF a Velux

Nie je spúšť ako spúšť! Podpor mladé umenie a zachráň vlka!
16.11.2020 
Spolupráca WWF Slovensko s mladými umelcami


TESCO myslí na ochranu planéty
26.3.2021 
Spolupráca WWF a TESCO

WWF a IKEA obnovili partnerstvo
20.5.2021
Spolupráca WWF a IKEA

WWF a TESCO spájajú sily, aby znížili ekologickú stopu
29.7.2021 
Spolupráca WWF a TESCO

Rio Mare plní svoj záväzok a pokračuje v spolupráci s WWF
11.10.2021 
Spolupráca WWF a Bolton Food


 

KONTAKTY

Koordinátor projektu:
Zuzana Sedláková

Komunikácia a PR:
Helena Čárska