Počíta sa každé euro

Ak prídeme o včely, môžeme prísť o prírodu ako ju poznáme.

Pomôžte im ľubovoľnou cenou a my vás odmeníme voskovým fontom takým unikátnym, ako včely samotné.

Vaše peniaze použijeme na vysadenie ovocných stromov a krov, vysievanie kvetnatých lúk v najmenej troch odlišných lokalitách na Slovensku. Zároveň zabezpečíme, aby tieto lokality boli zóny bez pesticídov.

Chcem pomôcť

Spoznajte aj ostatné opeľovače

Opeľovanie je jedným z najdôležitejších procesov, ktorý prebieha v našej prírode. Okrem včely medonosnej a početných druhov voľne žijúcich včiel ho zabezpečujú tiež pestrice, motýle, chrobáky či niektoré osy.

© Morgan Heim / Day's Edge Productions / WWF-US
© TRIAD Advertising

Aby včelám neodzvonilo

Ako inšpirovať vaše okolie k ochrane včiel? Vyskúšajte nové mobilné zvonenie a zaručujeme vám, že určite padne otázka, prečo váš telefón bzučí. A to je skvelý začiatok na rozhovor o tom, prečo je nevyhnutné myslieť na naše včely. Stiahnite si zvuk a v nastaveniach mobilu ho pridajte ako zvonenie pre hovory alebo SMSky.

Stiahnuť zvonenie

Čo ich ohrozuje a prečo je dôležitá ich ochrana?

V Európe je dnes vyhynutím ohrozená približne desatina druhov včiel a motýľov. Ich počty klesajú a strácame aj jednotlivé druhy opeľovačov.

Príčin je viacero a navzájom sa prelínajú a posilňujú. Za najzávažnejší dôvod ich úbytku vedci považujú to, že opeľovače strácajú vhodné prostredie pre svoj život, teda priestory pre zber potravy, párenie a hniezdenie. Okrem toho ich ohrozujú pesticídy a zmena klímy.

Samostatnou ľudskou činnosťou, ktorá situáciu včiel zhoršuje asi najviac, je intenzívne poľnohospodárstvo.

Zaujímavé preto je, že práve poľnohospodárstvo, a tým pádom aj ľudstvo, by by bolo bez opeľovačov výrazne ovplyvnené. Až 75 % druhov všetkých rastlín, ktoré pestujeme pre svoju potrebu, je od opeľovania aspoň do istej miery závislých.

V širšom zmysle s opeľovaním súvisí aj zachovanie väčšiny kvitnúcich rastlín a biodiverzity.

Chcem pomôcť

© Ola Jennersten / WWF Sweden

Projekt Domov pre včely

Potrebu chrániť včely si v spoločnosti uvedomujeme stále viac. Preto sme sa rozhodli pripraviť projekt Domov pre včely. Jeho cieľom je v spolupráci s miestnymi chovateľmi včiel prispieť k riešeniu problému nedostatku vhodného prostredia pre život včiel.

V troch odlišných podmienkach upravíme miestne prostredie tak, aby dlhodobo vytváralo priaznivé podmienky pre život včiel a lokality slúžili ako ukážkové realizácie pre ďalších včelárov.

Pomôcť môžete aj vo svojej záhrade

Vo veľkom merítku by včelám najviac pomohla premena okolia sídiel a poľnohospodárskej krajiny tak, aby bola pestrejšia, mala mozaikovitú štruktúru a druhovo bohaté lúky bez znečisťovania pesticídmi.

Ale pomáhať sa dá aj v menšom. V našich záhradách či na školských dvoroch môžeme opeľovačom pomáhať zakladaním plôch s lúčnymi a inými nektáronosnými rastlinami alebo im ponúknuť príležitosti pre hniezdenie. Na záhradu tiež môžete umiestniť plytké napájadlo, kde včely naberú silu do ďalšej usilovnej práce.

© Clay Bolt - WWF US