7 vecí, ktoré treba vedieť o palmovom oleji

Posted on 28 June 2022
Farmár ukazuje zozbierané palmové ovocie, plantáž palmového oleja Musim Mas, Sumatra, Indonézia
© James Morgan WWF-International

Hodnotenie spoločností vyrábajúcich a používajúcich palmový olej, zostavené organizáciou WWF, ukazuje, že mnoho potravín, ktoré konzumujeme, sa ešte stále  podieľa na odlesňovaní. Preto by ste mali vedieť toto.

1. ČO JE PALMOVÝ OLEJ?

Je to jedlý rastlinný olej pochádzajúci z plodov palmy olejovej, ktorej vedecký názov znie Elaeis guineensis. Vyrábajú sa dva druhy: surový palmový olej, získaný vylisovaním dužinatého plodu, a olej palmojadrový, ktorý sa získava rozdrvením jadier, teda kôstok zo stredu samotného plodu. Palma olejová pochádza z Afriky, no pred približne 100 rokmi sa rozšírila z juhovýchodnej Ázie ako druh ozdobného stromu. Indonézia a Malajzia v súčasnosti pokrývajú 85 % celosvetového dodávateľského reťazca, no okrem nich palmový olej produkuje aj ďalších 42 krajín.

2. V KTORÝCH PRODUKTOCH SA NACHÁDZA?

Palmový olej je takmer vo všetkom – nachádza sa v takmer 50 % balených produktov, ktoré možno nájsť v supermarketoch: od pizze, donutov a čokolády až po dezodoranty, šampóny, zubnú pastu či rúže. V mnohých kútoch sveta sa využíva aj v krmive pre zvieratá či ako biopalivo.

3. PREČO JE PALMOVÝ OLEJ VŠADE?

Palmový olej je nesmierne všestranný a  má množstvo rôznych vlastností a využití, ktoré ho robia takým užitočným a vyhľadávaným. Pri izbovej teplote zostáva polotuhý, vďaka čomu sa nátierky s ním dajú rozotierať, je odolný proti oxidácii, takže produktom predlžuje trvanlivosť, pri vysokých teplotách zostáva stabilný, a preto ho možno používať vo vysmážaných jedlách, kde pomáha dosiahnuť chrumkavý povrch, a okrem toho nemá arómu ani farbu, a teda nijako nemení vzhľad či vôňu potravinárskych výrobkov. V ázijských a afrických krajinách sa hojne používa na varenie, podobne ako u nás slnečnicový či olivový olej.

4. V ČOM SPOČÍVA PROBLÉM S PALMOVÝM OLEJOM?

Palmový olej je a naďalej zostáva hlavnou príčinou odlesňovania v oblastiach , ktoré patria medzi jedny s najvyššou biodiverzitou lesa na svete. V dôsledku toho dochádza k ničeniu prirodzeného prostredia druhov, ktoré sú už beztak ohrozené, ako je napríklad orangutan, slon bornejský (nazývaný aj trpasličí) či nosorožec sumatriansky. Tento úbytok lesov v spojení s hospodárskou premenou rašelinovej pôdy s vysokým obsahom uhlíka uvoľňuje do atmosféry milióny ton skleníkových plynov a prispieva k zhoršovaniu klimatických zmien Nezodpovedanými ostávajú aj otázky  o vykorisťovaní robotníkov a detskej práci. Všetko sú to vážne problémy, ktorých riešenie má v rukách celý sektor produkcie palmového oleja. Pretože sa to dá robiť aj inak.

5. AKÉ RIEŠENIA EXISTUJÚ?

Palmový olej sa dá vyrábať udržateľnejšie a veci je možné zmeniť. V nadväznosti na rastúce obavy o vplyve palmového oleja na životné prostredie a spoločnosť vznikla v roku 2004 organizácia Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO predstavila výrobný štandard, ktorý stanovuje najvhodnejšie postupy pri produkcii a získavaní palmového oleja, a spája väčšinu výrobcov a dodávateľov v rámci tohto odvetvia po celom svete. Okrem toho, že WWF spoločnostiam odporúča kupovať a využívať palmový olej s certifikátom RSPO, vyzýva ich aj k transparentnosti pri používaní palmového oleja a jeho získavaní, aby vedeli, od koho ho kupujú a kde bol vyrobený. Okrem toho ich tiež povzbudzuje, aby investovali do programov a iniciatív zameraných na drobných farmárov a udržateľné hospodárenie v krajine a podporovali ich. Iba na takýchto základoch totiž môžeme stavať a spraviť udržateľný palmový olej v tomto odvetví normou.

6. PREČO JEDNODUCHO NEPREJDEME NA INÝ RASTLINNÝ OLEJ?

Palmový olej je neuveriteľne efektívna komodita a jeho výnosnosť z hľadiska výmery pôdy je väčšia než v prípade akéhokoľvek iného ekvivalentného rastlinného oleja. Pokrýva totiž 35 % celosvetového dopytu po rastlinnom oleji, pričom na jeho produkciu je potrebných len 10 % pôdy. Na získanie rovnakého množstva alternatívneho oleja, napríklad sójového alebo kokosového, by bolo treba približne 4- až 10-krát viac pôdy, čo by celý problém len presunulo do iných častí sveta a ohrozilo iné biotopy a druhy. Palmový olej je navyše dôležitou komoditou pre HDP v rozvojových ekonomikách a jeho produkciou sa živia milióny drobných farmárov. Odpoveďou teda nie je palmový olej skrátka bojkotovať. Skôr musíme žiadať, aby sa riešenie problémov, ktoré sú s ním spojené, robilo rýchlejšie a iniciatívnejšie.

7. DÁ SA VERIŤ PRODUKTOM S CERTIFIKÁTOM RSPO?

Certifikát RSPO je najrozšírenejším nezávislým štandardom zameraným na udržateľnejšiu produkciu palmového oleja. Certifikovaný palmový olej chráni životné prostredie a miestne komunity, ktorých živobytie od neho závisí, a takýto palmový olej môže aj naďalej l zohrávať kľúčovú rolu v potravinovej bezpečnosti. Pri formovaní a ovplyvňovaní certifikátu RSPO zohrávame okrem iných organizácií aktívnu úlohu aj my a pomáhame zabezpečovať ť, že sa prostredníctvom neho zavádzajú ďalšie opatrenia na ochranu ľudí aj planéty. V novembri 2018 došlo k jeho sprísneniu a v súčasnosti predstavuje základný nástroj, pomocou ktorého môžu spoločnosti splniť svoj záväzok používať palmový olej, ktorý nezapríčiňuje odlesňovanie, rozširovanie pôdy na úkor rašelinísk, vykorisťovanie a vypaľovanie.

ČO MÔŽEM SPRAVIŤ JA?

Skúste napríklad sledovať zloženie produktov v obchodoch a nekupujte tie, ktoré obsahujú palmový olej, prípadne si vyberajte iba udržateľnejšie alternatívy s certifikátom RSPO.

Pozrite si nové hodnotenie spoločností využívajúcich palmový olej, zostavené organizáciou WWF. Pomôže vám zistiť, ktoré z vašich obľúbených značiek a predajcov zaručujú používanie udržateľného palmového oleja, čo neprispieva k odlesňovaniu a ničeniu prírody.
Farmár ukazuje zozbierané palmové ovocie, plantáž palmového oleja Musim Mas, Sumatra, Indonézia
© James Morgan WWF-International Enlarge