WWF a Rio Mare Spoločne pre oceány

Posted on 29 September 2020
Tlačová konferencia WWF & Rio Mare
© Bolton Food

Ochrana prírody, vzájomná ohľaduplnosť a zodpovedné správanie

Témy a mravné princípy, ktoré sa stále viac dotýkajú celej spoločnosti, každého z nás, bez ohľadu na vek, profesiu alebo miesto, kde žijeme a pracujeme. V bežnom živote sú samozrejmosťou, ku ktorej je však treba byť vedený od malička. Úplne rovnako je to aj vo svete organizácií a firiem. Preto sa spoločnosť Bolton Food, líder na európskom trhu rybích konzerv a distribútor značky Rio Mare, rozhodla aktívne podporovať zodpovedný rybolov a ochranu morského ekosystému.
 
Toto úsilie sa umocnilo v decembri roku 2016, kedy spoločnosť Bolton Food uzatvorila medzinárodné partnerstvo s o Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a zaviazala sa, že bude Rio Mare do roku 2024 spracovávať tuniaky výhradne od rybárskych spoločností disponujúcich certifikátom MSC (Marine Stewardship Council) alebo zapojených do stabilných projektov na zlepšenie rybolovu (Fishery Improvement Projects nebo FIPs).
 
 
Táto spolupráca zároveň ponúka možnosť ovplyvňovať postupy rybárskych spoločností a pozitívne podporovať zmeny vnútri celého dodávateľského reťazca. Spoločným vyznávaním takzvaných „zásad dobrej praxe“, týkajúcich sa diverzifikácie metód rybolovu a znižovania rizika vedľajších úlovkov, inšpiruje toto partnerstvo aj ostatné spoločnosti prispieť ku zdraviu oceánov. A to práve tým, že sa vydajú cestou udržateľnosti a korektného rybolovu.  

Spoločnosť Bolton Food a Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyzývajú spoločne všetky subjekty zapojené do dodávateľského reťazca, od dodávateľov až po koncových spotrebiteľov, aby venovali pozornosť témam súvisiacim s udržateľným a ohľaduplným rybolovom. Toto spoločné poslanie predstavili zástupcovia oboch spoločností na tlačovej konferencii "SPOLOČNE PRE OCEÁNY", ktorá sa konala 21. septembra 2020 v Prahe.

Je dôležité vedieť, že každý z nás môže prispieť - stačí si vybrať výhradne produkty z rýb ulovených podľa stanovených pravidiel. Lukáš Mouca, country manager Rio Mare CZ / SK v úvode tlačovej konferencie tiež stručne predstavil kampaň k projektu "Spoločne pre oceány", ktorej súčasťou je špeciálna limitovaná edícia MSC Rio Mare Tuniak v olivovom oleji dostupná v priebehu mesiacov október a november vo vybraných reťazcoch za odporúčanú akčnú cenu. "Rád by som touto cestou predovšetkým poďakoval všetkým partnerom za spoluprácu. Verím, že náš spoločný projekt bude mať úspech a pomôže posilniť povedomie o význame udržateľnosti u širšej verejnosti," dodal v úvode tlačovej konferencie.
 

CIELE PARTNERSTVA

Spoločnosť Bolton Food sa na základe partnerstva s WWF zaviazala k 3 zásadným cieľom:

1. Zvýšiť výrobu produktov z udržateľných zdrojov:
  • do roku 2024 získavať 100 % tuniakov výhradne od rybárskych spoločností disponujúcich certifikátom MSC alebo zapojených do projekov na zlepšenie rybolovu (FIPs). Do konca roku 2019 sa spoločnosti Rio Mare podarilo docieliť, že objem tuniakov z udržateľných zdrojov dosiahol 70 %.
  • do roku 2024 obstarávať 100 % všetkých druhov rýb v rámci značky Rio Mare (losos, makrela a sardinky) výhradne od rybárskych spoločností disponujúcich certifikátom MSC či ASC (Aquaculture Stewardship Council), alebo zapojených do projektov na zlepšenie rybolovu (FIPs), alebo akvakultúry (Aquaculture Improvement Projects – AIPs);
 
2. Podporiť sledovateľnosť a transparentnosť zdrojov:
  • umožniť dohľadateľnosť všetkých lodí, ktoré dodávajú tuniaky v rámci značky Rio Mare;
  • rozšíriť certifikovaný systém sledovateľnosti na všetky ostatné druhy rýb, tzn. aj títo dodávatelia budú povinní poskytnúť rovnaké transparentné služby, ako v prípade lovu tuniakov;
 
3. Dodržiavať v rámci procesov ľudské práva:
  • zavedením účinnej politiky na ochranu ľudských práv v súlade s medzinárodnou dobrou praxou;
  • zaradením tejto politiky na ochranu ľudských práv medzi kľúčové princípy v rámci systému riadenia značky Rio Mare;
 
Spoločnosť Bolton Food je presvedčená, že lídri majú zodpovednosť za ochranu oceánov a musia sa starať o chránené morské oblasti, ktoré treba zachovať do budúcnosti ako skutočnú pokladnicu biodiverzity poskytujúcu obživu miliónom osôb. Z tohto dôvodu spoločnosť podporuje projekt WWF zameraný na ostrov Tetepare, známy tiež ako „posledný divoký ostrov“ Šalamúnových ostrovov.

"Žijeme v časoch, kedy zažívame výrazné zmeny životného prostredia, ktoré pre ľudí i biznis predstavujú obrovské výzvy. Máme však jedinečnú príležitosť, aby sme túto situáciu využili a zmenili náš vzťah k prírode – musíme však pri tom spolupracovať.  A práve súkromný sektor tu hrá mimoriadne dôležitú úlohu a má šancu byť nositeľom zmeny. Partnerstvo WWF a Bolton Food je jedným z dobrých príkladov, kde spolupráca prináša konkrétne výsledky - prispieva k udržateľnému rybolovu o ochrane oceánu," vysvetľuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. 
 
Šalamúnove ostrovy sú súostrovím skladajúcim sa z viac ako 900 ostrovov spadajúcich do chránenej oblasti Koralového trojuholníka, ktorá je považovaná za svetové dedičstvo morskej biodiverzity, keďže tu žije cez tisíc druhov rýb a viac ako 600 druhov koralov. Ide zároveň o veľmi dôležité miesto na lov tuniakov – 53 % ich celosvetovej produkcie pochádza práve odtiaľto. Oblasť ostrova Tetepare je tak pre spoločnosť Bolton Food jednou z najvyužívanejších.
 
Cieľom projektu je, aj vďaka zapojeniu miestnej komunity prostredníctvom Asociácie potomkov obyvateľstva ostrova Tetepare (The Tetepare Descendants’ Association – TDA), prehlásiť oficiálne ostrov a okolité vody za chránenú oblasť v rámci National Protected Areas Act. 
 

ZAPOJIŤ SA A PRISPIEŤ MÔŽE KAŽDÝ!

Správať sa zodpovedne voči našej planéte, voči životnému prostrediu, spoločnosti a predovšetkým voči sebe, by mal každý. Zdravý život je záujmom nás všetkých a neraz stačí len veľmi málo na to, aby sme pomohli veci zmeniť. A to i s ohľadom na budúce generácie. V prípade podpory udržateľného rybolovu je najdôležitejšie zaujímať sa o pôvod rýb, ktoré kupujeme a vyberať si vždy výhradne produkty z rýb ulovených podľa stanovených pravidiel. Spoznáme ich vďaka označeniu certifikátom MSC, teda modrým logom s bielou rybou.


 
V rámci kampane k projektu Rio Mare a WWF „Spoločne pre oceány“ navyše vznikne špeciálna limitovaná edícia MSC Rio Mare Tuniak v olivovom oleji (multipack 6x80g) dostupná vo vybraných reťazcoch za odporúčanú akčnú cenu.


 
Rio Mare samozrejme i tentokrát myslí na svojich najmenších zákazníkov.
Preto rovnako, ako sa deti učia jesť ryby plné vitamínov a minerálov, nevyhnutné pre správny rast a silnú imunitu, tak sa učia, prečo je dôležité starať sa o oceány a život v nich. K tomu napomôže špeciálna stránka dostupná na www.riomare.sk, kde sa deti všetko dozvedia zrozumiteľnou a hravou formou, od najrôznejších videí, až po krásne ilustrovanú knihu „Dievčatko a Oceán“. Tá hovorí o dievčatku Ondine, ktoré sa vydalo so svojim novým kamarátom Oceánom na dobrodružnú plavbu svetom morských živočíchov a rastlín...

Spolupráca je realizovaná aj vďaka finančnej pomoci projektu WWF Slovensko „Projekt ‘Zelená pre biznis’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Active Citizens Fund - Slovakia

Tlačová konferencia WWF & Rio Mare
© Bolton Food Enlarge
Spoločne pre oceány
© Bolton Food Enlarge
Logo ACF
Logo ACF
© ACF Enlarge