Environmentálne organizácie a vodáci žiadajú ministra životného prostredia o stanovisko k výstavbe kanála Dunaj - Odra - Labe | WWF

Environmentálne organizácie a vodáci žiadajú ministra životného prostredia o stanovisko k výstavbe kanála Dunaj - Odra - LabePosted on 15 February 2021
Rieka Morava, Devínske Jazero
Rieka Morava, Devínske Jazero
© Tomáš Hulík / WWF
Mimovládne organizácie sa dnes obrátili listom na Ministra životného prostredia SR Jána Budaja a požiadali ho o jasné stanovisko k plánom na výstavbu časti kanála cez územie Slovenska. List mu adresovali organizácie WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu životného prostredia), ABVK (Asociácia bratislavských vodáckych klubov), BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku.
 
Plány na výstavbu kanála Dunaj - Odra - Labe podporuje česká či poľská vláda, naopak, jasne ich naposledy odmietla rakúska ministerka dopravy Leonore Gewessel. V liste z 15. januára tohto roku podpredsedovi EÚ Franzovi Timmermansovi upozorňuje, že v súvislosti so spomínaným projektom nemožno z rakúskej strany očakávať pozitívne stanovisko.
 
Všetky varianty napojenia kanála na Dunajskú vodnú cestu na našom území by mali významný negatívny dopad na krajinu, chránené územia a životné prostredie. Spôsobili by nezvratné zmeny cenných a unikátnych území a ovplyvnili by celý ekosystém rieky Moravy, vrátane záplavových území, lužných lesov a aluviálnych lúk,“ píšu organizácie v liste. Záväzok chrániť prirodzené voľne tečúce úseky riek a obnovovať prirodzené záplavové územia a mokrade si stanovila vláda v programovom vyhlásení. Obnovovať mokrade a riečne ekosystémy je priorita Európskej únie vyplývajúca zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030  či z Rámcovej smernice  o vode.
 
Len nedávno Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo v území nové chránené areály, s cieľom ochrániť súbor zachovalých zaplavovaných aluviálnych lúk, mäkkých a tvrdých lužných lesov a „najbohatšej siete mŕtvych ramien na západnom Slovensku“.
 
Na vybudovanie celého kanála Dunaj - Odra - Labe, ktorý má spojiť Čierne more s Baltickým, by bolo treba vybudovať umelé vodné cesty dlhé stovky kilometrov. Kvôli prekonaniu nadmorskej výšky by vzniklo na riekach asi 70 bariér a uvažuje sa dokonca s výstavbou tunelov.
 
Organizácie v liste upozorňujú, že jasné negatívne stanovisko zabráni aj neefektívnemu využitiu financií na prípravu rôznych projektov a štúdií ktoré počítajú s budúcou vodnou cestou Odra - Dunaj. Pripomínajú, že práve na Dunajskú vodnú cestu a jej prepojenie na Holíč sa odvolával projekt „Multimodálneho logistického centra Holíč“. Do zisťovacieho konania vstúpilo aj WWF Slovensko spolu s ďalšími organizáciami zo Slovenska ale aj Česka. Projekt navrhovateľ nateraz stiahol. Podobné pokusy a prípadná realizácia čiastkových stavieb (tzv. salámovou metódou) by mohli nielen ohroziť vzácne územia, ale poslúžiť neskôr ako argument, že dokončenie prepojenia cez územie Slovenska, bude označené za nevyhnutné.

Prílohou tlačovej správy je i otvorený list, oba dokumenty sú i na webe https://slovakia.panda.org/