WWF Slovensko hľadá kolegu / kolegyňu na pozíciu: Asistent / asistentka | WWF

WWF Slovensko hľadá kolegu / kolegyňu na pozíciu: Asistent / asistentkaPosted on 16 February 2021
WWF
© Tomas Hulik / WWF

Práca na plný úväzok, miesto výkonu práce je Bratislava. 

Súčasťou vašich povinností bude: 

 • administratívne zabezpečenie schvaľovacích procesov,
 • príprava podkladov pre účtovníctvo, evidencia dokladov v programe OMEGA,
 • vedenie knihy jázd,
 • vedenie pokladne, práca s hotovosťou,
 • kontrola dokladov po formálnej stránke,
 • administratívna podpora pri verejných obstarávaniach, prieskumy trhu,
 • vedenie rôznych evidencií (pracovné výkazy, dovolenky, drobný majetok, pošta, školenia, adresár tímu...),
 • zabezpečenie príjmu a odosielania zásielok (pošta, kuriérske služby),
 • skenovanie dokumentov,
 • administratívna a organizačná podpora projektových tímov – organizovanie seminárov a konferencií, pomoc pri realizácii kampaní,
 • praktické zabezpečenie chodu kancelárie v Bratislave,
 • samostatná denná komunikácia (mail, skype, ZOOM) a spolupráca s ostatnými členmi tímu, s partnerskými WWF organizáciami v regióne CEE aj s externými partnermi.

Očakávame od vás: 

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • aspoň dvojročné skúsenosti s administratívou, organizovaním podujatí, realizáciou projektov. (Skúsenosti môžu byť nadobudnuté aj pri dobrovoľníckej činnosti alebo v rámci školských, či mimoškolských aktivít),
 • výborné ovládanie slovenčiny – pravopis aj štylistika,
 • ovládanie angličtiny na úrovni B1 – schopnosť dohovoriť sa mailom a prostredníctvom skype/ zoom s členmi tímu WWF CEE;
 • pokročilé zručnosti pri práci s počítačom na úrovni používateľa (excel, word, google sheets, google docs, mail, internet), ochota a odvaha rýchlo sa učiť nové postupy v tejto oblasti;
 • výborné organizačné zručnosti (s dôrazom na detail), precíznosť,
 • praktický prístup k úlohám, schopnosť zadeliť si čas a vyhodnocovať priority,
 • výborné komunikačné zručnosti, pozitívny prístup, schopnosť riešiť problémy nekonfliktnou cestou;
 • zanietenie a lojalitu voči environmentálnej misii organizácie WWF. 

Ponúkame:

 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosti profesionálneho rastu;
 • rôznorodosť pracovných úloh, priestor pre neustále učenie sa,
 • možnosť čiastočne pracovať z domu,
 • mzdové podmienky 1 000 EUR mesačne brutto na trvalý pracovný pomer.
 
Termín nástupu: marec / apríl 2021 (dohodou)
Ak je pre vás ponuka pridať sa do WWF tímu zaujímavá, pošlite e-mailom svoju žiadosť vrátane motivačného listu a životopisu na adresu jobs@wwfsk.org. V subjekte správy prosím uveďte názov pracovnej pozície. Žiadosti o prácu prijímame do: 28.02.2021. Do tela správy vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Kompletné znenie pracovnej ponuky je k dispozícii na stiahnutie.