Parlament musí brať 127 000 ľudí vážne a vyhlásiť stav klimatickej núdzePosted on 29 March 2021
Klimatická zmena
© Rosa Merk / WWF

Organizácie CEEV Živica, Znepokojené matky, WWF Slovensko, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Slovenská klimatická iniciatíva, Nestrácajme čas!, Priatelia Zeme-CEPA, Greenpeace Slovensko, Extinction Rebellion Slovensko, platforma Cirkulárna Hub, CEE Bankwatch Network a platforma Budovy pre budúcnosť v liste poslancom vyjadrujú svoje znepokojenie nad tým, že sa v parlamente už mesiace vyjednáva o tom, či sa petícia vôbec prerokuje na pléne NR SR. Je znepokojivé, že poslanci strán, ktoré sa považujú za silne prodemokratické, už mesiace ignorujú jasné požiadavky viac než 127 000 ľudí.

 

“Klimatická kríza je problém, ktorý je natoľko vážny, že poslanci a poslankyne v parlamente by ho mali riešiť sami od seba a nie až keď im to odkážu občania. 127 000 podpisov vyzbieraných za menej ako mesiac jasne ukazuje, že ľudia na Slovensku si závažnosť klimatickej krízy uvedomujú pravdepodobne lepšie ako naši zvolení zástupcovia. Je veľmi nešťastné, že takáto diskusia vôbec prebiehala a o prerokovanie bolo treba bojovať,” povedala Lucia Szabová, Znepokojené matky.

 

Uznesenie, ktoré má byť odpoveďou na petíciu je podľa organizácií zjavne politickým kompromisom a neodráža požiadavky petície.  

 

“Očakávali by sme, že všetci poslanci a poslankyne, ktoré majú záujem o ochranu klímy budú rozumieť silnému mandátu, ktorý im svojimi podpismi dali ľudia na naštartovanie riešenia klimatickej krízy. Žiaľ, podľa úplne zbytočného opakovania bodov z programového vyhlásenia vlády a absencie vyhásenia klimatickej núdze ako aj záväzných opatrení na riešenie klimatickej krízy usudzujeme, že medzi nimi stále víťazia tlaky tých, ktorí takýto záujem nemajú. Koniec prázdnym sľubom - také bolo heslo tohtoročného klimatického štrajku. Je tragické, že v tomto kontexte sa slovenskí poslanci chystajú schváliť ďalšie bezobsažné uznesenie odporúčacieho charakteru, namiesto jasného vyhlásenia klimatickej núdze, ktoré ľudia žiadali. Toto nie je tá odpoveď, na ktorú sme čakali,” povedal Marcel Glasa, koordinátor z organizácie Priatelia Zeme - CEPA .

 

Vyhlásenie klimatickej núdze nie je podľa organizácií len symbolickým aktom. V kombinácii so zaviazaním vlády na vytvorenie jasného a komplexného plánu na ochranu klímy spolu s konkrétnymi krokmi a opatreniami, ako dosiahnuť uhlikovu neutralitu, ide o silné prejavenie porozumenia, že riešenie klimatickej zmeny je existenčným problémom, ktorého vyriešenie musí byť prioritou.

 

“Polovica uznesenia je vykopírovaná z programového vyhlásenia vlády. Nepotrebujeme, aby parlament dookola opakoval, čo už raz schválil. Potrebujeme naozaj jasné smerovanie a konkrétne kroky. Z našej praxe sa zatiaľ stretávame skôr s roztrieštenosťou pozícií jednotlivých ministerstiev a nedostatkom koordinácie s riešením problémov, ktoré zasahujú viaceré z nich. Potrebujeme, aby sme si na rôznych úrovniach spravovania republiky uvedomili, že klimatická kríza je vážny problém a potrebujeme ju tak riešiť. Veríme, že aj vyhlásenie klimatickej núdze by k tomu prispelo,” uzavrela koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy Liliana Rástocká.

 

 

Kristína Hudeková, CEEV Živica

Lucia Szabová, Znepokojené matky

Miroslava Plassmann, WWF Slovensko

Petra Čákovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Liliana Rástocká, Slovenská klimatická iniciatíva

Oto Hudec, Nestrácajme čas!

Marcel Glasa, Priatelia Zeme-CEPA

Katarína Juríková, Greenpeace Slovensko

Ondrej Kozlovský, Extinction Rebellion Slovensko

Simona Hlaváčová platforma Cirkulárna Hub

Juraj Melichár, CEE Bankwatch Network 

Katarína Nikodémová, platforma Budovy pre budúcnosť

Klimatická zmena
© Rosa Merk / WWF Enlarge