Oživenie ekonomiky po pandémii musí byť v zhode so zlepšovaním stavu životného prostredia | WWF

Oživenie ekonomiky po pandémii musí byť v zhode so zlepšovaním stavu životného prostrediaPosted on 15 April 2020
Opatrenia na oživenie ekonomiky musia zároveň zlepšovať stav životného prostredia
© Istockphoto.com / WWF-Canada
WWF žiada členské krajiny Európskej únie, aby sa pri plánoch na oživenie ekonomiky po pandémii Covid-19 neodkláňali od Európskeho ekologického dohovoru (European Green Deal). Opatrenia by mali posúvať ekonomiku k budúcej udržateľnosti a zároveň zlepšovať stav životného prostredia.

V aktuálnej situácii je prioritou ochrana ľudských životov, no táto situácia by nemala viesť k tomu, že sa odkloníme od riešení, ktoré zlepšujú stav životného prostredia. V týchto dňoch sa potvrdzuje, že investovať do zelených opatrení je kľúčové nielen pre zdravie planéty, ale pre zdravie ľudí. Situácia, ktorej teraz čelíme, je zároveň výzvou, na ktorú by sme mali správne zareagovať. Musíme sa dnes zodpovedne postaviť nielen k ochrane zdravia našej generácie, ale i k ochrane zdravia našich detí v blízkej budúcnosti,“ hovorí Miroslava Plassmann riaditeľka WWF Slovensko.
 
Kancelária WWF v Bruseli vypracovala už minulý týždeň aj odporúčania pre „udržateľné oživenie“ po pandémii. Ide napríklad o ukončenie dotácií do oblastí, ktoré poškodzujú životné prostredie, ako napr. ťažba a spracovanie uhlia a ďalších fosílnych palív, ale i podpora intenzívneho poľnohospodárstva, odlesňovanie, poškodzovanie vodných zdrojov či nadmerný rybolov. Dôležité je sústrediť sa pri opatreniach na energetickú efektívnosť (najmä v oblasti budov), výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, v oblasti dopravy na podporu elektrifikácie a verejnej dopravy. A dôležité je pri podpore z verejných zdrojov zohľadňovať i dopady ekonomickej transformácie na jednotlivcov, teda pripraviť opatrenia na udržanie zamestnanosti, preškolenia na iný typ práce či ďalšie formy podpory.
 
Spoločné vyhlásenie, aby Európsky ekologický dohovor bol v centre plánov na oživenie ekonomiky po pandémii, zverejnili pred Veľkou nocou i európski ministri životného prostredia. Medzi podpísanými zatiaľ nie je slovenský minister životného prostredia. WWF víta tento spoločný list, podľa Ester Asin, riaditeľky WWF European Policy Office v Bruseli, je „prejavom veľkej zodpovednosti a prezieravosti. A práve taký prístup lídrov dnes Európska únia potrebuje.“
 
Klimatická zmena a strata biodiverzity zostávajú naďalej veľkou hrozbou nielen pre planétu, ale i pre nás ľudí, pre našu spoločnosť i pre ekonomiku. Obnova ekonomiky a ochrana životného prostredia musia kráčať ruka v ruke a investície musia smerovať k riešeniam, ktoré pripravia priemysel a ekonomiku na budúcnosť a zabezpečia ich udržateľnosť,“ povedala Ester Asin.
 
Má zmysel investovať miliardy do udržania riešení, ktoré poškodzujú životné prostredie a zhoršujú klimatickú zmenu?“, pýta sa ekonóm Sebastien Godinot z WWF European Policy Office v Bruseli. „Ak dnes zlyháme a nasmerujeme verejné výdavky do podpory starých riešení, prinesie to predraženie opatrení, ktoré sú nevyhnutné a musia prísť, aby sme zvládli klimatickú krízu a krízu spojenú so stratou biodiverzity a prírodných zdrojov,“ dodáva.