Odhatajme Hron: Ochrancovia riek vyrazili na symbolické putovanie riekou | WWF

Odhatajme Hron: Ochrancovia riek vyrazili na symbolické putovanie riekouPosted on 24 August 2020
Rieka Hron
© WWF-Slovakia
S cieľom upozorniť na potrebu zachovania zdravých riek bez hatí na Slovensku vyrazili v nedeľu 23. 8. 2020 spod Kráľovej hole pri prameni Hrona ochranári, rybári, vodáci, ale aj vedci a aktivisti na 300 km putovanie krajinou aj riekou. Podporiť ich prišiel minister životného prostredia Ján Budaj s priateľom rieky Hron, Milanom Kňažkom, minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, ako aj štátny tajomník ministerstva ŽP Michal Kiča. Do ústia Hrona do Dunaja pod Štúrovom dorazia ochranári o 9 dní. Informačná kampaň „Za zdravé rieky bez hatí 2020“ má podtitul #odhatajmeHron.

Na rieke Hron už existuje 20 malých vodných elektrární (MVE), menšie stupne a hate boli postavené aj kvôli odberom vody. Ďalších 14 MVE sa stále chystá, väčšina z nich neprešla riadnym posúdením vplyvov na stav vôd a životné prostredie, čo dokazujú aj rozsudky súdov z posledného obdobia vo veci pripravovaných MVE Hronský Beňadik a MVE Žiar nad Hronom. Ekológovia dlhodobo kritizujú fakt, že kaskáda MVE by zhoršila stav vodných ekosystémov, a poškodila by riečnu krajinu okolo Hrona. Niektoré negatívne vplyvy sa ukazujú už dnes, napríklad pokles hladiny podzemnej vody pod prehradením, hromadenie sedimentov nad haťami MVE a pod.

Prvých cca 70 km putujú ochranári pozdĺž Hrona na bicykloch. Od kempu v Nemeckej v pondelok ráno 24. 8. 2020 už nastúpia do člnov vodáci a denne sa splavia po rieke približne 25 – 30 km až jej do ústia do Dunaja. Súčasťou akcie bude aj niekoľko sprievodných podujatí – premietanie filmu o putovaní Hronom v r. 2015 (Nemecká, 23. 8. 2020); diskusia v Banskej Bystrici o prínosoch a stratách v dôsledku MVE na Hrone (24. 8. 2020); premietanie a diskusia (nielen) o MVE plánovanej v Žiari nad Hronom (26. 8. 2020, 19,00 hod.) a nakoniec aj verejné zhromaždenie v štýle „die-in“ – happening so symbolickým „zaspaním“ účastníkov aj s veľkými nafukovacími rybami pred Okresným úradom v Leviciach, ktorý už tri roky „spí“ pri kauze prešetrenia environmentálnej škody v súvislosti s prevádzkou MVE V Želiezovciach.

„Kampaň #odhatajmeHron nadväzuje na podobnú akciu z leta 2015, kedy sa uskutočnilo putovanie Za živú rieku Hron s cieľom upozorniť na negatívne dôsledky plánovanej výstavby nových prehradení na rieke Hron. Výsledkom je spolupráca lokálnych iniciatív a združení ochranárov, rybárov aj vodákov pri ochrane rieky – podarilo sa nám zabrániť výstavbe nových prehradení kvôli MVE na strednom aj dolnom toku Hrona. Teraz je čas hovoriť o existujúcich hatiach, ktoré sú bariérou pre migráciu živočíchov a ktoré zhoršujú stav vôd. Mali by sa objektívne zhodnotiť ich prínosy a straty, a ak negatíva prevyšujú, poďme diskutovať o ich odstránení.“ hovorí Martina Paulíková zo Združenia Slatinka, ktorá pôsobí aj ako externá expertka WWF Slovensko.

Organizátorom informačnej kampane „Za zdravé rieky bez hatí 2020“ je iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu s podporou WWF Slovensko, Združenia Slatinka,  OZ Hereditas, Združenia chovateľov rýb na Slovensku a tiež s podporou prevádzkovateľov požičovní lodí a vodáckych táborísk pri rieke Hron, rybárov a miestnych obyvateľov.
Viac informácií o celej akcii je na https://www.ziverieky.sk/clanky/za-zdrave-rieky-bez-hati-2020/
 
Po piatich rokoch od splavu "Za živú rieku Hron" sa opäť spájajú občianske iniciatívy, združenia aj jednotlivci, aby opäť upozornili na potrebu ochrany našich riek, osobitne rieky Hron. Kým v r. 2015 bolo cieľom putovania od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po ústie rieky do Dunaja upozorniť na množstvo pripravovaných nových hatí a MVE, v r. 2020 budú rybári, ochranári, vodáci a ďalší putovať po rieke s heslom #odhatajme Hron!

Rámcový program 

nedeľa 23. 8. 2020 - prameň rieky Hron
 • 11,00 hod. – slávnostné otvorenie splavu za účasti pozvaných hostí, odborníkov a médií
 • cca 12,30 - presun do kempu v Nemeckej: spoločne autami, resp. cyklisti po trase cca 70 km (Telgárt - Brezno - Podbrezová - Nemecká)
 • 19,30 hod. – verejné premietanie filmu „Za živé rieky“ (2015) s jeho autorom Andrejom Somorom a diskusia o tom, ako sa zmenila situácia v ochrane riek na Slovenku za 5 rokov
pondelok 24. 8. 2020 Nemecká - Vlkanová
 • člnom z Nemeckej do Šálkovej/Vlkanovej,
 • 17,30 hod. – Banská Bystrica, Lazovná 5, 365 lab – verejná diskusia so zástupcami samospráv a expertmi: Čo nám dali a čo nám vzali prehradenia rieky Hron kvôli MVE v okolí Banskej Bystrice? https://www.facebook.com/events/3402363076498317/
 • prenocovanie: kemp Fort Geronimo, Vlkanová
utorok 25. 8. 2020 Vlkanová – Budča
 • člnom zo Šálkovej/Vlkanovej do Budče (30 km)
 • prenocovanie: vodácke táborisko Budča
streda 26. 8. 2020 Budča - Revištské Podzámčie
 • člnom z Budče do Revištského Podzámčia (35 km)
 • 19,00 - Žiar nad Hronom – Čajovňa za rohom, verejné premietanie filmu Za živé rieky (2016) a diskusia (nielen) o plánovanej MVE Žiar nad Hronom - https://www.facebook.com/events/591622741526898/
 • prenocovanie: kemp Revištské Podzámčie
štvrtok 27. 8. 2020 Revištské Podzámčie - Hronský Beňadik/Psiare
 • člnom z Revištského Podzámčia do Psiarov (35 km)
 • 18,30 - stretnutie občanov Hronského Beňadiku a Psiarov s poslankyňou NR SR, členkou výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, A. Zemanovou
 • prenocovanie: táborisko Psiare
piatok 28. 8. 2020 Hronský Beňadik/Psiare - Kalná nad Hronom
 • člnom zo Psiarov do Kalnej nad Hronom (20 km)
 • 9,00 – 10,00 - verejné zhromaždenie „die-in" v Leviciach (pred sídlom Okresného úradu) - https://www.facebook.com/events/723080778270801/
 • prenocovanie: lodenica Vodáckeho klubu Hron Kalná nad Hronom
sobota 29. 8. 2020 Kalná nad Hronom - Jur nad Hronom
 • člnom z Kalnej nad Hronom do Svätého Jura nad Hronom (20 km)
 • prenocovanie: kemp Vodník, Jur nad Hronom
nedeľa 30. 8. 2020 Jur nad Hronom – Hronovce
 • člnom z Jura nad Hornom do Hronoviec (25 km)
 • prenocovanie: lodenica Hronovce
pondelok 31. 8. 2020 Hronovce - Kamenica n./H. (ukončenie splavu)
 • 15,00 hod. – ukončenie splavu za účasti pozvaných hostí, zástupcov médií
 
 
Rieka Hron
© WWF-Slovakia Enlarge
Odhatajme Hron
© WWF Slovakia Enlarge