Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétouPosted on 21 March 2022
Hodina Zeme 2022 - Bratislava
© WWF Slovensko
 
  • Hodina Zeme sa tento rok vo svete uskutoční 26.3. o 20.30 miestneho času.
  • Symbolické zhasnutie bude vyjadrením solidarity a volaním po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých.
  • WWF Slovensko pripravuje v Bratislave podujatie, ktoré vyvrcholí výstavou kresieb lesa, ktorý sa na Hodinu Zeme rozsvieti.
 
V sobotu 26. marca 2022 o 20.30 miestneho času si svet opäť pripomenie Hodinu Zeme. Podujatie každoročne spája mestá, firmy i jednotlivcov vo viac ako 190 krajinách sveta. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí naša planéta.
 
Našou snahou je chrániť prírodu, no to je možné len v mieri. V týchto náročných časoch chceme na Hodinu Zeme vyjadriť solidaritu s ľuďmi a s planétou. Symbolickým zhasnutím pamiatok, reklamných pútačov či svetiel v domácnostiach na jednu hodinu pozývame ľudí z celého sveta, aby sa spojili a volali po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.
 
WWF Slovensko v rámci Hodiny Zeme 2022 organizuje podujatie pre rodiny s deťmi na Primaciálnom námestí v Bratislave. V sobotu 26.3. pozývame deti i dospelých, aby si prišli s nami namaľovať les, ktorý uvidíme až potom, ako zhasne osvetlenie Primaciálneho námestia, Primaciálneho paláca a Starej radnice. Na námestí nás nájdete od 17.00 h, nočná galéria sa rozsvieti o 20.30. Maľovať sa bude na papier s certifikátom FSC, čo je papier vyrobený z dreva zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Rodičom radi vysvetlíme, ako môžu zodpovedné hospodárenie v lesoch a ochranu vzácnych lesov podporiť aj svojimi každodennými nákupmi. Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 
Maľovať s nami budú známi výtvarníci, ktorých diela by sme radi následne vydražili a výťažok použili na pomoc Ukrajine, v ktorej sa s každým dňom pokračujúceho vojnového konfliktu prehlbuje humanitárna kríza, ale aj dopady na prírodu, ktorá je tu jedinečná. Na Ukrajine sa nachádza 35 % biodiverzity Európy, 70-tisíc druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé sú vzácne či endemické, je tu 50 mokradí medzinárodného významu a zhruba 100-tisíc hektárov pralesov. Vojnový konflikt zastavil ochranárske projekty, medzi nimi mapovanie a ochranu pralesov, z ktorých sa aj vďaka kolegom z WWF Ukrajina podarilo už vyše 60-tisíc hektárov zaradiť do najvyššieho stupňa ochrany, ale aj projekty revitalizácie mokradí, obnovy populácií jeseterov v riekach či reintrodukcie zubrov z Poľska do Černobyľskej biosférickej rezervácie.
 
Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a upozorňovala na dôsledky zmeny klímy. Postupne sa podujatie rozšírilo do viac ako 190 krajín.
Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku, a to z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody, vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty. Podujatie má tradíciu už i na Slovensku. Každý rok symbolicky vypínajú osvetlenie hrady, zámky, mestá i obce, ale aj reklamy súkromných spoločností. Prehľad zapojených subjektov je na webe Hodiny Zeme: https://sas.astro.sk/hodinazeme/  
 
 
VIAC INFORMÁCIÍ:
Hodina Zeme/Earth Hour  – podujatia vo svete
Hodina Zeme Slovensko – zapojené inštitúcie na Slovensku
Podujatie v Bratislave na Primaciálnom námestí
 
Kontakt pre médiá:
Andrea Settey Hajduchová WWF Slovensko,
MT:+421 908 700 857 Email: ahajduchova@wwfsk.org  Web: https://slovakia.panda.org/
Hodina Zeme 2022 - Bratislava
© WWF Slovensko Enlarge