WWF Slovensko hľadá asistenta / asistentkuPosted on 06 April 2022
WWF job vacancy
© Staffan Widstrand / WWF
WWF Slovensko hľadá šikovného, zodpovedného a zanieteného kolegu/kolegyňu na pozíciu Asistent/ asistentka na skrátený úväzok s miestom výkonu práce v Bratislave. 
 
Asistent/ asistentka zabezpečuje administratívnu podporu riaditeľke,  finančnému oddeleniu, marketingovému a komunikačnému oddeleniu a projektovým tímom. Stará sa o plynulý chod bratislavskej kancelárie a pomáha pri organizovaní kampaní a projektových podujatí.

Súčasťou vašich povinností bude:
 • praktické zabezpečenie chodu kancelárie v Bratislave
 • administratívne zabezpečenie schvaľovacích procesov
 • kontrola dokladov po formálnej stránke
 • vedenie rôznych evidencií (došlá a odoslaná pošta, pracovné výkazy, operatívna evidencia drobného majetku, pokladňa - práca s malou hotovosťou, evidencia faktúr, kontrola knihy jázd, skenovanie dokladov, archivácia, odosielanie pošty)
 • administratívna podpora pri prieskumoch trhu a pri verejných obstarávaniach
 • administratívna a organizačná podpora projektových tímov
 • asistencia pri realizácií kampaní a organizovaní rôznych podujatí a seminárov
 • asistencia  pri evidencii individuálnych darcov
 • asistencia pri finálnej úprave dokumentov (štúdie, reporty, správy)
 • samostatná denná komunikácia (mail, online hovory) a spolupráca s ostatnými členmi tímu, partnerskými WWF organizáciami v regióne CEE a s externými partnermi.
 
Očakávame od vás:
 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • aspoň dvojročné skúsenosti s administratívou, organizáciou podujatí, asistenciou pri realizácii  projektov, (skúsenosti môžu byť nadobudnuté aj pri dobrovoľníckej činnosti alebo v rámci školských a mimoškolských aktivít),
 • výborné ovládanie slovenčiny – pravopis a  štylistika,
 • ovládanie angličtiny na úrovni B1 – schopnosť dohovoriť sa mailom a prostredníctvom online hovoru
 • pokročilé zručnosti pri práci s počítačom na úrovni používateľa (excel, word, google sheets, google docs, mail, internet),
 • ochota a odvaha rýchlo sa učiť nové postupy a zlepšovať svoje technické a iné zručnosti
 • ovládanie práce v programe InDesign - výhodou
 • veľmi dobré organizačné schopnosti, precíznosť,
 • praktický prístup k úlohám, schopnosť zadeliť si čas a vyhodnocovať priority,
 • veľmi dobré  komunikačné zručnosti, pozitívny prístup, schopnosť riešiť problémy nekonfliktnou cestou;
 • zanietenie a lojalita voči environmentálnej misii organizácie WWF.
  
Ponúkame:
 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosti profesionálneho rastu;
 • rôznorodosť pracovných úloh, priestor pre neustále učenie sa,
 • pracovný úväzok na 6 hod/denne (od 9:00 - do 15:00 hod)
 • mzdové podmienky: 700,- EUR/brutto mesačne
   
Termín nástupu:    máj 2022 (resp. dohodou)
Ak je pre vás ponuka pridať sa do WWF tímu zaujímavá, pošlite e-mailom svoju žiadosť vrátane motivačného listu a životopisu na adresu sokruhlicova@wwfsk.org. V subjekte správy prosím uveďte názov pracovnej pozície. Žiadosti o prácu prijímame do: 30.04.2022. Do tela správy prosím vložte nasledujúci text so súhlasom s evidenciou osobných údajov:

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679.
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom WWF Slovensko, občianske združenie uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla organizácii WWF Slovensko za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody) je občianske združenie zamerané na ochranu prírody, najmä lesov a pralesov, vodných tokov, veľkých šeliem a iných voľne žijúcich zvierat. WWF rieši praktické projekty ochrany prírody, pripomienkuje environmentálnu legislatívu a zameriava sa aj na zvyšovanie povedomia odbornej i širokej verejnosti.

WWF Slovensko pracuje v rámci regionálnej štruktúry WWF Stredná a Východná Európa (WWF CEE) so sídlom vo Viedni a je súčasťou celosvetovej siete WWF. V stredoeurópskom regióne je WWF aktívne už vyše dvadsať rokov a od roku 2014 má organizácia zriadené pôsobisko na Slovensku, v Bratislave a v Banskej Bystrici.
WWF job vacancy
© Staffan Widstrand / WWF Enlarge