Súvislosť medzi jedlom a klímouPosted on 29 June 2022
Poľnohospodárstvo.
© © Day's Edge / WWF-US
A tento vplyv vo veľkej miere súvisí s klímou. Zem pokrytá lesmi, ako je Amazonský prales či Gran Chaco, lúkami, ako je delta rieky Okavango, savanami, ako je Cerrado, mangrovníkmi či inými biotopmi sa  premieňa na poľnohospodársku pôdu, kde sa pestujú plodiny alebo chová dobytok. Táto premena zapríčiňuje uvoľňovanie skleníkových plynov a zároveň znižuje počet stromov, rastlín a zdravej pôdy, kam sa môže ukladať uhlík. Preprava potravín si vyžaduje energiu a fosílne palivá. Ak konzumujete živočíšne proteíny, zvieratá, z ktorých pochádzajú, tiež potrebujú jesť, čo si vyžaduje ešte viac pôdy na ešte viac plodín – a niektoré k tomu navyše vylučujú metán, ďalší toxický skleníkový plyn. A z jedla, ktoré sa nezje – jedlých zvyškov aj nejedlých šúp a odrezkov – sa tiež uvoľňuje uhlík a metán, ak ho necháme hniť na skládke.

Cieľ: záporné emisie

Všetko sa to na seba nabaľuje. Globálne potravinové systémy zodpovedajú za približne 25 až 35 % emisií vyprodukovaných ľudskou činnosťou. Ak teda chceme riešiť klimatickú krízu, okrem zmien, ako je napríklad prechod na obnoviteľné zdroje energie či prehodnotenie systémov prepravy, musíme tiež radikálne zmeniť spôsob, akým v poľnohospodárstve využívame pôdu, a zmeniť pohľad na to, čo jeme. A keďže populácia sa naďalej rozrastá a je čoraz rozmanitejšia a potrebuje jesť, musíme konať rýchlo.

Naše potravinové systémy sú v tomto našťastie aj našou najväčšou šancou. V rámci riešenia, ktoré prospeje klíme aj prírode, môžeme pretransformovať poľnohospodárstvo. Farmári a chovatelia môžu vyprodukovať dosť jedla pre všetkých, ak budú využívať klimaticky inteligentné metódy, medzi ktoré patrí napríklad sadenie krycích plodín, voľba efektívneho zavlažovania a využívanie rotačného pasenia, aby dobytok pomáhal udržiavať lúky a pôdu v dobrom stave. Firmy môžu spolupracovať s miestnymi komunitami a domorodým obyvateľstvom, aby sa zaistilo, že pri výrobe ich produktov nebude dochádzať k ničeniu lesov a ostatných biotopov.

Poľnohospodárstvo je jediný sektor, ktorý má potenciál dosiahnuť záporné emisie, pretože ozdravovanie pôdy a opätovné vysádzanie lesov umožňujú odčerpávať uhlík z atmosféry. Vďaka prirodzeným prostrediam a flexibilným poľnohospodárskym systémom budeme zároveň lepšie pripravení čeliť extrémnejším poveternostným javom a iným globálnym problémom, napríklad ohrozeniu potravinovej bezpečnosti.


Ako môžem pomôcť?

Všetci musíme jesť, a preto všetci môžeme byť súčasťou riešenia. Ponúkame pár príkladov, ako viete pomôcť:
 
Jedzte zdravú a pestrú stravu a vyhýbajte sa nadmerne spracovaným a baleným potravinám (prepojenie na článok o princípoch programu stravovania Livewell).
Podporujte svojimi peniazmi a spätnou väzbou produkty, ktoré sú vyvíjané a získavané udržateľnejšie.
Vyhýbajte sa prílišnému nakupovaniu a konzumnému správaniu.
Znížte množstvo odpadu, ktoré produkujete v kuchyni a pri bežných činnostiach, (prepojenie na článok Malé kroky na zredukovanie plytvania potravinami) a povzbudzujte priateľov, spoločnosti a gastroprevádzky, ktoré sa do tohto boja pustili spolu s vami.
Odpad, ktorému ste nevedeli predísť alebo ho už neviete zužitkovať, kompostujte.
Zaujímajte sa, odkiaľ pochádza vaše jedlo: komunikujte s farmármi a chovateľmi a vyberajte si značky, ktoré kladú dôraz na transparentnosť dodávateľských reťazcov a výrobcov dbajúcich o udržateľnosť.

Aj keď deň čo deň pribúdajú nové technológie, alternatívne potraviny a inovatívne nápady, zázračný liek na toto všetko neexistuje. Musíme si predostrieť všetky možnosti a zamerať sa na spoluprácu a inovácie v rámci celého systému.
Poľnohospodárstvo.
© © Day's Edge / WWF-US Enlarge