© Connectgreen
© wwf

Videosúťaž pre deti a mládež: „Konektivita pre všetkých“

 

Máte radi výzvy? Vytvorte video o zvieratách a ich potrebe putovať krajinou a zúčastnite sa našej video súťaže!

- Baví vás tvoriť videá?
- Máte radi prírodu a divé zvieratá?
- Prekáža vám, keď vás obmedzujú v slobodnom pohybe, bránia vám cestovať, nepáči sa vám, keď vo vašom okolí pribúdajú hranice a prekážky?


Žiaci, študenti a mladí ľudia do 26 rokov, zapojte sa do našej video súťaže. Vytvorte krátke video o divých zvieratách, ktoré tu žijú s nami - v lesoch, za našimi domami, na poliach a ako im ukrajujeme z ich pôvodnej krajiny a staviame do cesty rôzne prekážky - domy, cesty, ploty. Skúste sa zamyslieť, ako im môžeme my ľudia pomôcť. 


 

Začíname 30.4.2021           Končíme 14.5.2021

© wwf
© Tomáš Hulík

Kto sa môže zúčastniť?


Žiaci a mládež v troch kategóriách:

- základné školy, žiaci 6-15 rokov
- stredné školy, študenti 15-19 rokov
- vysoké školy, študenti a mládež od 19 do 26 rokov 

Účastníci musia byť žiakmi/čkami či študentmi/tkami v týchto krajinách: Rumunsko, Slovensko, Česko, Maďarsko a Srbsko.

© wwf

Aké videá môžu súťažiť?


Čo?
Najviac 2-minútové video, v ktorom ukážete, čo si myslíte o vplyvoch ľudských aktivít a životného štýlu na zvieratá a na ich potrebu presúvať sa (migrovať) a ako im môžeme pomôcť.

Kto?
Video môžete vytvoriť samostatne alebo ako skupina najviac 6 osôb.

Ako?
Obmedzuje vás len vaša tvorivosť a predstavivosť! Môže to byť animácia, video koláž, nahrávky vašich zážitkov v prírode, interview, pieseň...

Jazyk?
Pretože ide o medzinárodný projekt, najlepšie by bolo vytvoriť video v anglickom jazyku, ale samozrejme môže byť aj po slovensky.

© wwf


© Tomáš Hulík / WWF


© Tomáš Hulík / WWF

Ako sa zúčastniť?


Ak sa chcete zúčastniť našej súťaže, je potrebné dodržať tieto kroky:

1. Najprv treba potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov.
-ak máte menej ako 18 rokov, súhlas musí podpísať váš zákonný zástupca
-ak máte viac ako 18 rokov, tento súhlas podpisujete vy sami.

Podpisom súhlasíte so spracovaním údajov výhradne pre účely súťaže . Po podpise by vám mala prísť ešte potvrdzovacia správa do emailu, prosím skontrolujte aj spam a v prípade problémov kontaktujte: ahajduchova@wwfsk.org.

2. Vytvorte video prostredníctvom vášho smartfónu, počítača alebo akéhokoľvek iného digitálneho zariadenia.

3. Video súťaž sa uskutoční prostredníctvom platformy YouTube. Je potrebné, aby ste si vytvorili účet na YouTube a umiestnili tam svoje súťažné video (ak máte menej ako 16 rokov, je potrebné aby to urobil váš zákonný zástupca). Tu je niekoľko tipov ohľadom technických detailov videa:
- názov vášho videa musí byť vo formáte: „Súťažná kategória (1, 2 alebo 3): Názov videa. Napríklad žiak základnej školy nazve svoje video takto: „Súťažná kategória 1: O mackovi, ktorý sa vybral do sveta“,
- do popisu videa; treba tiež pridať názov vašej školy ako aj krajinu,
- uistite sa, že obsah videa je vhodný aj pre detské publikum a zaškrtnite v YouTube kolónku „Yes, it’s made for kids“ („Áno, je vytvorené pre deti“),
- uistite sa, že nastavenia pre pozeranie videa sú: „public“ (verejné) alebo „unlisted“ (nezaradené), vďaka čomu budeme môcť zobraziť vaše video na našej súťažnej stránke.

4. Najneskôr do 28. 4. 2021 zašlite link na vaše video, umiestnené na vašom YouTube, na nasledovnú adresu: ahajduchova@wwfsk.org. Organizátori súťaže video skontrolujú a odpíšu vám, či je všetko v poriadku.

5. Súťaž začína 30. 4. 2021. Všetky súťažné videá budú zverejnené na oficiálnom kanáli YouTube projektu ConnectGREEN.

6. Zdieľajte link na vaše video s kamarátmi a presvedčte ich, aby hlasovali prostredníctvom tlačidla „like“.

7. Súťaž končí 14. 5. 2021, po tomto dni už nebudú zarátané ďalšie hlasy.

8. Víťazné videá v každej kategórii budú vyhlásené 19. 5. 2021.

© wwf

Postup výberu víťazov:

 

Vaše video bude súťažiť s ostatnými videami v rámci svojej kategórie a  krajiny. Po skončení hlasovania bude vyhlásené jedno víťazné video v každej kategórii pre každú krajinu.

Kategórie 1 a 2 (menej ako 19 rokov):
- víťazi budú určení na základe počtu lajkov, ktoré dostanú videá
- opis ceny pre víťazov prvých dvoch kategórií: Víťaz prvej a druhej kategórie získa knižné publikácie o prírode, DVD a USB kľúče. Škola víťaza získa knižné publikácie a prednášku o šelmách a ich migrácií v krajine.

Kategória 3 (viac ako 19 rokov):
- víťaz bude vybraný na základe hodnotenia odbornou porotou, ktorej členovia sú odborníkmi v oblasti ochrany prírody a životného prostredia a filmovej tvorby a boli nominovaní organizátormi
- autor/autori víťazného videa dostanú knižné publikácie  o slovenskej prírode, DVD a USB kľúče, a taktiež, v prípade viacerých autorov, vyberú spomedzi seba jednu osobu, ktorá sa zúčastní konferencie CNPA (Karpatskej sústavy chránených území) vo Visegráde v Maďarsku konanej v septembri 2021. (V prípade, že sa kvôli Covid-19 konferencia nebude môcť uskutočniť, bude víťazovi ponúknutá náhradná cena). Škola víťaza získa knižné publikácie a prednášku o šelmách a ich migrácií v krajine.

© Mária Apfelová, ŠOPSR
© wwf

Green bridges

Life needs Connectivity. Beyond Mountains!

Life needs connectivity. Three love stories, part 2 Ibex

Why Wildlife Corridors Matter!

Large Landscape Connectivity

© wwf

O organizátoroch videosúťaže

 

Cieľom projektu ConnectGREEN je prispieť k udržaniu a zlepšeniu ekologickej prepojenosti v karpatskom ekoregióne, konkrétne v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Srbsku. Projekt, spolufinancovaný z fondov Európskej únie (EFRR, IPA), realizuje 13 partnerských organizácií:

Za Slovensko:
- Slovenská agentúra životného prostredia
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
- SPECTRA Centrum excelentnosti EÚ a Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Za Českú republiku:
- Agentúra ochrany prírody a krajiny Českej republiky (AOPK)
- Výskumný ústav Silva Tarouca pre krajinu a okrasné záhradníctvo (VUKOZ)

Za Maďarsko:
- CEEweb pre biodiverzitu
- Maďarská poľnohospodárska univerzita (Szent István University)

Za Rumunsko:
- WWF Rumunsko
- Národný ústav pre výskum a vývoj v stavebníctve, územnom plánovaní a udržateľnom územnom rozvoji (URBAN INCERC)
- Správa národného parku Piatra Craiului

Za Srbsko:
- Inštitút architektúry a mestského a priestorového plánovania Srbska (IAUS)
- Národný park Djerdap

Regionálna koordinácia: WWF pre strednú a východnú Európu


©  NDS - Ekodukt pod Tatrami


© Tomáš Hulík / WWF

 

© wwf

Čo je ekologická konektivita


Doplňujúce informácie o tejto téme:

Cestujete do školy alebo za kamarátmi, na nákupy alebo trávite prázdniny spoznávaním nových miest?

Tak ako sa my ľudia potrebujeme pri vykonávaní svojich aktivít slobodne pohybovať, takisto to potrebujú aj voľne žijúce živočíchy.

Všetky druhy živočíchov sa pohybujú na rôzne vzdialenosti, aby prežili - od krátkych trás, ako napr. obojživelníky, cez stredne dlhé trasy, podnikané napríklad líškami, až po dlhé presuny, ktoré podnikajú najmä vtáky, ale tiež veľké šelmy. V Karpatoch majú tri živočíšne druhy vo svojich génoch hlboko zakorenenú potrebu dlhých presunov: vlk, rys a medveď. Môžu sa denne pohybovať až stovky kilometrov pri hľadaní potravy, nového domova, partnerov alebo ideálnych miest na odchov svojich potomkov. Udržiavanie ich migračných trás bez prekážok je nevyhnutné pre ich prežitie v prírode!

Problém je v tom, že pre naše cestovné a životné potreby staviame my ľudia prekážky, ktoré bránia zvieratám v dosiahnutí svojich cieľov: cesty, železnice, ploty, zastavané územia...

Našťastie existujú riešenia: najjednoduchším riešením je samozrejme zachovanie migračných trás zvierat tak, aby ich cesta z bodu A do bodu B zostala nedotknutá. Ak to nie je možné, musíme zvieratám pomôcť prekonať prekážky, ktoré sme im postavili do cesty, napríklad budovaním tunelov popod alebo zelenými mostami ponad cesty.
 

Viac informácií nájdete v brožúre ConnectGREEN o ekologickom pripojení v anglickom, českom, maďarskom, rumunskom, srbskom a slovenskom jazyku. 

Brožúra