Stanovisko WWF k novele zákona o ochrane prírody a krajiny | WWF

Stanovisko WWF k novele zákona o ochrane prírody a krajinyPosted on 05 September 2019
Prales Rožok
© Pavol Polak / WWF Slovakia
Výbor Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie odsúhlasil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny a poslancom parlamentu ju odporúča schváliť. Do parlamentu sa môže dostať v druhej polovici septembra.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala "zachovať a zlepšiť kvalitu ekosystémov a rozmanitosť prírodných oblastí Slovenska". Prijatie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny považuje WWF Slovensko za kľúčové pre dodržanie tohto záväzku. 

Ak poslanci návrh novely neschvália, bude naďalej pretrvávať súčasný stav, keď pri náhodnej ťažbe a spracovaní kalamity prichádzame o lesy i v tých najvzácnejších chránených územiach. Rovnako tak Slovensku naďalej hrozí žaloba zo strany Európskej komisie za nedostatočnú ochranu lesov, ako prirodzeným domovom tetrova hlucháňa, ktorý je u nás na pokraji vyhynutia. 

Naďalej sme presvedčení, že je veľká škoda, že sa Ministerstvu životného prostredia nepodarilo vyjednať presun štátnych pozemkov z rezortu pôdohospodárstva pod rezort ochrany prírody aspoň v piatom – najprísnejšom stupni ochrany. Na toto opatrenie dozrel čas a má silnú podporu verejnosti, vzhľadom na to, že pripomienky ochranárskych organizácii k návrhu novely podporilo 30-tisíc občanov.

Krokom vpred však je, že podľa návrhu novely by náhodnú ťažbu v území od druhého stupňa ochrany musel posúdiť a odsúhlasiť orgán ochrany prírody a krajiny. Obdobne by sa posúdenie vplyvov na územia Natura 2000 týkali aj plánovanej ťažby. Ak poslanci túto novelu odmietnu, bude to ďalšia premárnená príležitosť vyriešiť pretrvávajúci rozpor medzi zákonom o lesoch a zákonom o ochrane prírody a krajiny na Slovensku.